Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Artikle | Publicerad: 18-10-2007

Marja Terttu Knapas Gamla gravgårdar är en lämplig omgivning för att stanna upp och meditera, platser där kulturen och lokalhistorien är närvarande. Där kan man även se element från olika tidevarv, s......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Byggnader för sjötrafiken
Artikle | Publicerad: 31-08-2007

Jarmo Saarinen Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar so......

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Byggnader för sjötrafiken
Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Jouko Heinonen Gästgiverisystemet började i slutet av 1200-talet då svenska kronan bestämde sig för att ordna med omständigheter för resande. Eftersom det tog tid att resa blev övernattningen, middag......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Heikki Kukkonen Järnvägsstationerna har haft en betydande roll på sina orter och de har placerats synligt och centralt i städerna. Nutidens stationer omskapas emellertid, såväl till sin funktion, som......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Artikle | Publicerad: 10-08-2007

Pirjo Huvila Järnvägsstationen är mänskornas mötesplats. Den allmännaste stationsmiljön för finländarna är ett stationshus i trä från sekelskiftet med en park, men landets järnvägsstationer bildar et......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Busstationernas historia
Artikle | Publicerad: 09-08-2007

Riitta Niskanen Under 1920-talet ökade antalet bussar i Finland och därmed uppstod de första busstationerna. Ändringar i både samhället och trafiken samt arkitekturens inriktningar inverkade på hur s......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Busstationernas historia
Kontroll och underhåll av yttertak
Artikle | Publicerad: 23-05-2007

Sami Kälkäjä Tiden mellan höst och vår sliter mest på hustaket. Det är bra att serva och följa med yttertaket regelbundet och man sköter om olika tak enligt materialen....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kontroll och underhåll av yttertak
Bostadsbygge i Finland på 1900-talet
Artikle | Publicerad: 10-07-2006

Mikko Härö Under 1900-talet utvecklades Finland från ett agrart samhälle till ett industriellt och urbant välfärdssamhälle. Boendet genomgick betydande reformer och med styrning och normer uppstod bo......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Bostadsbygge i Finland på 1900-talet
Skador på timmerbyggnader
Artikle | Publicerad: 30-06-2006

Olli Cavén Om ett timmerhus t.ex. av naturliga orsaker inte kan sjunka ihop kan detta orsaka skador och leda till luftläckor som måste tätas. Även fukt, svampar och röta skadar stockbyggnader....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Skador på timmerbyggnader
Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
Artikle | Publicerad: 31-05-2006

Marianna Niukkanen Kyrkan och klockstapeln var säkerligen de enda stenbyggnaderna i Borgå under medeltiden, och de är också de enda exemplen på stadens medeltida byggnadsbestånd som står kvar. Före d......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Artikle | Publicerad: 29-05-2006

Marja Terttu Knapas Den medeltida stenkyrkan med sitt enorma tak är ett mycket ståtligt bevis på bestående bosättning i miljön. Många av de kyrkor som byggdes för mer än 500 år sedan används fortfara......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Var mans rätt till sommarbostad
Artikle | Publicerad: 26-03-2006

Irma Lounatvuori När man på 1800-talet längtade ut i naturen om somrarna uppstod villaområden kring städer och badorter samt vid stränderna. Så småningom förde medelklassen med sig timmerstugor och k......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Var mans rätt till sommarbostad
Industristäderna
Artikle | Publicerad: 22-03-2006

Johanna Nurminen Att orten har ett förflutet inom industrin kan man se på långt håll på de typiska byggnaderna, såsom skorstenarna. I den industriella arkitekturen användes ofta nya tekniska innovati......

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Industristäderna
Kulturlandskapet förändras
Artikle | Publicerad: 10-03-2006

Johanna Forsius Grunden av ett kulturlandskap utgörs av markytans former och jordmån som med tiden formats av bosättning, jordbruk och trafik. I ett kulturlandskap ser man de olika skikten och föränd......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Kulturlandskapet förändras
Om utvecklingen av rumsindelningen i bostadshus
Artikle | Publicerad: 08-02-2006

Teppo Korhonen I de tidigaste boningarna hade man eldstaden mitt i rummet, antingen en koja med ett rum eller i ett pörte. Senare utvecklades rumsindelningen och man började bygga förstugor och andra......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Om utvecklingen av rumsindelningen i bostadshus
Modell för landsbygden – ståndspersonerna, föregångare inom byggnadskulturen
Artikle | Publicerad: 16-01-2006

Irma Lounatvuori Det högsta ståndet bodde på samma plats i hundratals år, byggde och odlade och skapade sina egna kulturmiljöer. I herrgårdarna följde man med nyheter inom arkitektur och inredning oc......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Modell för landsbygden – ståndspersonerna, föregångare inom byggnadskulturen
Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Blockpelarkyrkan var allmän i Österbotten under 1600-talet. I ett sådant bygge skyddades skiftesverket av en ihålig timrad pelare. Det fanns i tiderna mer än hundra blockpelarkyrk......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Bland de ortodoxa kyrkorna i Finland finns många byggnadshistoriskt värdefulla byggnader, såsom kyrkan i Villmanstrand och Uspenskikatedralen i Helsingfors....

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas I de finska träkyrkorna kan man se både olika tidevarv och inriktningar inom arkitekturen. Korskyrkornas guldålder inföll under slutet av 1700-talet då det byggdes många varianter......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Ödekyrkorna utstrålar historia
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Ödekyrkorna är byggnader som inte längre används för gudstjänster och som inte är några egentliga församlingskyrkor. Bland dessa finns t.ex. Det heliga korsets kyrka i Hattula, kä......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Ödekyrkorna utstrålar historia

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar