Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Artikle | Publicerad: 18-11-2010

Pia Ilonen I trapphusen kan man tydligt se olika epoker. Trapphusens arkitektur utgår från de konstruktioner som var möjliga under byggnadstiden samt tidens gällande stilinriktningar....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Underhåll förlänger livet
Artikle | Publicerad: 18-11-2010

Minna Lukander Med rätta insatser och vettigt underhåll kan man förlänga livet på en byggnad och bevara dess värde och egenskaper. Det är lättast att underhålla och reparera ett hus som man känner ti......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Underhåll förlänger livet
Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor
Artikle | Publicerad: 28-10-2010

Pinja Metsäranta Under 1930-talet debatterade man i Finland om hur den nya stilen, funktionalismen, var lämplig för kyrkoarkitekturen. Kannonkoski kyrka, ritad av arkitekt Pauli E. Blomstedt i Meller......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor
Mänttä växte fram omkring industrin
Artikle | Publicerad: 07-10-2010

Pinja Metsäranta Mänttä är ett imponerade exempel på ett industrisamhälle med högklassig arkitektur. En stor del av de centrala byggnaderna i Mänttä härstammar från början av 1900-talet, från fabrikö......

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Mänttä växte fram omkring industrin
Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Artikle | Publicerad: 14-09-2010

Jonas Malmberg Detaljplanelagen som trädde i kraft 1932 ökade arbetet med detaljplanering i städerna och det blev vanligt med stadsarkitekter. Uleåborgs första stadsarkitekt, Martti Gunnar Heikura ha......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Från energihus till recessionsförorter 1975–2000, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 5/5
Artikle | Publicerad: 30-12-2009

Tommi Lindh Under slutet av 1900-talet dominerades höghusbyggena först av energikrisen, sedan av postmodernismen och nyfunktionalismen. Även 1980-talets börshysteri och den ekologiska medvetenheten s......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från energihus till recessionsförorter 1975–2000, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 5/5
Från betongbrutalism till rutelement 1960–1975, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 4/5
Artikle | Publicerad: 23-12-2009

Tommi Lindh När befolkningen flyttade från landet till tätorterna på 1960- och 1970-talen krävde det mycket byggande. Så bildades förorterna, de höghusdominerade områdena utanför städernas centrum. D......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från betongbrutalism till rutelement 1960–1975, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 4/5
Från ”förtitalism” till rationalism 1940–1960, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 3/5
Artikle | Publicerad: 16-12-2009

Tommi Lindh Under 1940- och 1950-talen byggdes höghus i återuppbyggandets anda, och utöver företagen började även kommuner och ideella föreningar bygga dessa. Bostadsbristen löstes med elementbyggen ......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från ”förtitalism” till rationalism 1940–1960, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 3/5
Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Artikle | Publicerad: 02-12-2009

Tommi Lindh Under mellankrigstiden byggdes våningshusen av aktiebolag. Under 1920-talet strävade man efter en enhetlig stadsbild med murliknande husrader och stora kvarter. Parkernas betydelse poängt......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Artikle | Publicerad: 23-11-2009

Tommi Lindh Bostads- och affärshus i flera våningar dök upp i den finska gatubilden under slutet av 1800-talet. Vid sekelskiftet styrdes höghusbyggena av de första detaljplanerna och i fasadernas ark......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Köpcentrumen, förstädernas oaser
Artikle | Publicerad: 02-11-2009

Tommi Lindh Efter kriget blev de moderna köpcentrumen, byggda kring en atriumgård, mötesplatser i stadsdelarna. Dessa har förlorat mot bilmarketarna långt utanför centrumen, men finns det fortfarande......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Köpcentrumen, förstädernas oaser
Sommarboendets kulturhistoria – veckoslutsstugor och andrahem
Artikle | Publicerad: 03-07-2009

Miikka Kurri Under slutet av 1900-talet drömde hela folket om en sommarstuga och nya typer av förmånliga fritidsbostäder blev allmänna. I nuläget finns det en halv miljon fritidsbostäder i Finland, f......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Sommarboendets kulturhistoria – veckoslutsstugor och andrahem
På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Artikle | Publicerad: 05-06-2009

Raija Seppänen Gårdstunet är en väsentlig del av finländarnas livsmiljö och för många är den egna gården en koppling till naturen. I de tidiga trädgårdana i de medeltida klostren odlades nyttoväxter ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Klang i konserthusen
Artikle | Publicerad: 10-12-2008

Riitta Niskanen Under slutet av 1700-talet började man uppföra musik offentligt i Finland. Konsertsalarna var i början allaktivitetsutrymmen där man även höll möten, fester och spelade teater. Kultur......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Klang i konserthusen
Malms flygplats igår och idag
Artikle | Publicerad: 21-11-2008

Minna Pesu Malms flygfält var huvudstadsregionens första markflygplats för civil luftfart och en stilren representant för 1930-talets funkis. Flygstationen var sin tids byggnadstekniska mästerverk me......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Malms flygplats igår och idag
Tjärtillverkningens traditioner fortsätter
Artikle | Publicerad: 04-11-2008

Olli Cavén och Esa Heikkinen Man har tillverkat tjära i tusentals år. Det var vanligt med tjärbränning i Finland under 1600-talet och tjäran var länge vår viktigaste exportprodukt. Sedan 1990-talet h......

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Tjärtillverkningens traditioner fortsätter
Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Artikle | Publicerad: 22-10-2008

Leni Pakkala Då man renoverar ett föreningshus bör man beakta byggnadens skick, dess användare och kulturhistoriska värden. Om man inte beaktar alla dessa tre grundpelare blir slutresultatet vagt....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Skogen är varuhuset för den som bygger traditionellt
Artikle | Publicerad: 26-09-2008

Harri Metsälä Under århundraden har man i Finland byggt med timmerstockar och principerna för detta byggande har uppstått ur praktiska behov. Trä är ett mångsidigt byggmaterial som kan vara en bärand......

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Skogen är varuhuset för den som bygger traditionellt
Den som bygger kan spara naturresurser
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Erja Heino Mycket av Finlands naturresurser används till byggen. Det går åt särskilt mycket material för mark- och vattenbyggen, men även till husbyggen. Det är emellertid möjligt att minska användni......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Den som bygger kan spara naturresurser
Egnahemsboendets kulturhistoria
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Kirsi Saarikangas Drömmen om en röd stuga med potatisland har bitit sig fast i många finländare och i Finland har man traditionellt bott i enfamiljshus, både på landet och i staden. Som begrepp är en......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Egnahemsboendets kulturhistoria

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar