Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Vid vattnet
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet
Vård av byggnadsarvet
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet
I föreningar och sällskapar
Innehållssidå | Publicerad: 15-02-2016

Lokala föreningar, klubbar och andra aktörer som utför frivilligarbete gör en betydande insats som kulturmiljöfostrare. Dylika aktörer har ofta den bästa informationen om olika skeden och traditioner...

Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar
Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 09-03-2016

Varkulturmiljo.fi är en tjänst för alla som erbjuder information om olika kulturmiljöer och skötseln av dem, och styr via länkar till källor med tilläggsuppgifter, andra nättjänster. Tjänsten Va......

Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Med ungdomar
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Genom ungdomsarbete når kulturmiljöfostran på ett utmärkt sätt ungdomar. Möjligheten att bekanta sig med och agera för den egna närmiljön på fritiden utgör en fruktbar utgångspunkt för verksamheten. ...

Lär dig och inspirera > Med ungdomar
I daghem och inom småbarnspedagogiken
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Närmiljön är småbarnspedagogers trumfkort. Ute på gården kan man greja med många olika saker som anknyter till kulturmiljön tillsammans med en grupp barn. Olika utflykter i närmiljön – och även längr...

Lär dig och inspirera > I daghem och inom småbarnspedagogiken
I skolan
Innehållssidå | Publicerad: 08-08-2017

Man kan inte nog betona skolornas och lärarnas betydelse som kulturmiljöfostrare. Det finns massor av möjligheter till olika små och stora fostringsinsatser. Ofta är de dessutom givande för såväl ele...

Lär dig och inspirera > I skolan
På egen hand
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Man kan börja uppleva kulturmiljön på nära håll – börjande från det egna hemmet och grannskapet. Redan med mycket små barn kan man tillsammans titta omkring sig. Hurdan historia förknippas hemmet, so...

Lär dig och inspirera > På egen hand
På museet
Innehållssidå | Publicerad: 18-10-2019

På museerna förenas ofta expertis både i fråga om pedagogik och forskning, vård och skydd av kulturmiljön. Dessutom tillhandahålls material som anknyter till själva kulturmiljön och dess historia. De...

Lär dig och inspirera > På museet
Artiklar
Innehållssidå | Publicerad: 02-11-2017

Artiklarna berättar om vår kulturmiljö på en djupare nivå. ...

Aktuellt > Artiklar
Bildkarusell
Publicerad: 07-03-2016

Bildkarusell...

Bildkarusell
Förnuftig reparation
Innehållssidå | Publicerad: 28-04-2018

Varje byggnad som funnits en längre tid är en indikation på kompetent byggande och lyckade byggnadslösningar. Balkongarbeten i Lassas i Helsingfors. © Bild: Niina Silvasti, Miljöförvalt...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Förnuftig reparation
Information om den egna miljön
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Vilka fornlämningar finns längs min joggingstig? Hur gammal kan huvudbyggnaden på granngården vara och vem har bott där? Hur har min stadsdel behandlats i detalj- eller generalplanen, och hur ser fra...

Utforska och bekanta dig > Information om den egna miljön
Klimatförändringen
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

När klimatet blir varmare förändras de naturliga förhållandena i kulturmiljön. Det här ökar behovet av vård och underhåll. När störtregn, översvämningar och torka blir vanligare ökar belastningen på ...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Klimatförändringen
Kulturmiljön och hållbar utveckling
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom a...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling
Landskapsvård
Innehållssidå | Publicerad: 01-10-2018

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett lands...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård
Planskydd
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr beaktandet av kulturmiljön på olika nivåer i planeringen av markanvändningen. I planläggningen bör man beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd
Regionala kulturmiljöaktörer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Regionala aktörer på olika håll i Finland är experter på sin egen kulturmiljö och sitt eget byggnadsarv. Exempelvis landskapsmuseerna ger lokala museer och andra aktörer handledning och råd i frågor ...

Utforska och bekanta dig > Regionala kulturmiljöaktörer
Renoveringscentra
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Renoveringscentren ger råd om traditionella, hållbara och ekologiska reparations- och byggmetoder. Många centra ordnar kurser eller föreläsningar och flera upprätthåller reservdelsbanker. En del...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra
Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 19-10-2018

Finland är det mest skogbevuxna landet i Europa och det tionde mest skogbevuxna landet i världen. Av vår areal består 78 procent av skogsbruksmark och tio procent av vattendrag. Största delen av Finl...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Skogar och naturmiljöer

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar