Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Internationell verksamhet
Innehållssidå | Publicerad: 1.2.2016

Programhelheten European Heritage Days uppmärksammas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen i uppemot 50 länder. De viktigaste aktiviteterna under kulturmiljödagarna är de publika ev...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Internationell verksamhet
Information om oss
Innehållssidå | Publicerad: 1.2.2016

Den finländska verksamheten under Kulturmiljödagarna samordnas av en arbetsgrupp som består av representanter för Finlands Hembygdsförbund Finlands museiförbund ry Föreningen för kul...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss
Ordna ett evenemang
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2020

Alla är välkomna att ordna program inom ramen för kulturmiljödagarna. Det kan ske i form av öppet hus, en guidad rundtur, en utställning, en workshop eller en tillställning av annat slag. Evenemanget...

Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang
Material
Innehållssidå | Publicerad: 21.10.2020

Ladda ner och beställ avgiftsfritt material.  Logo Logon för Europeiska kulturmiljödagarna används i information som gäller de evenemang som ordnas under kulturmiljödagarna. ...

Europeiska kulturmiljödagarna > Material
Temat
Innehållssidå | Publicerad: 8.11.2017

Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll. Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2021 är Öppen och gränslös Årsteman 2022 - 2023 Temat fö...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat
Europeiska kulturmiljödagarna
Innehållssidå | Publicerad: 1.2.2016

Europeiska kulturmiljödagarna firas under den andra veckan i september, 6.-12.9.2021. Välkommen med! Ordna ett evenemang eller fira på egen hand. År 2021 firas de europeiska kulturmiljödagarna m...

Europeiska kulturmiljödagarna
Dagarna i skolorna
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2016

Vad är kulturmiljön och var kan man hitta det? Kulturmiljödagarna erbjuder möjlighet att ta reda på det! Skolor och klubbar kan fira Europeiska kulturmiljödagarna på många olika sätt: T...

Europeiska kulturmiljödagarna > Dagarna i skolorna
2017 Tillsammans i naturen
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2019

Är du en Kulturmiljöskapare 2017? Presentera en plats i naturen och berätta för hela Europa vad som gör er plats så fin. Den grupp som utses som vinnare belönas med 500 euro! Berättelser...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2017 Tillsammans i naturen
2018 Känn ditt arv
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2019

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön id...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2018 Känn ditt arv
Renoveringscentra
Innehållssidå | Publicerad: 22.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra
Kloka reparationsprinciper
Innehållssidå | Publicerad: 21.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper
Försvarsplatser
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser
Industrimiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer
Landsbygdslandskap
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap
Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar
Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer
Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer
Vid vattnet
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar