1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Levande traditioner 2023
Innehållssidå | Publicerad: 07-11-2022

Vad har simning i sjö, skejtning och svampplockning gemensamt? Hur är det med karelsk kägel, karaoke och käpphästridning? Eller ridning, rap-musik och rågbrödsbakning? De är alla exempel på leva...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Levande traditioner 2023
Ett hållbart arv 2022
Innehållssidå | Publicerad: 02-03-2022

© Bild: Finlands Hembygdsförbund, Bisher Sawan.   Temat för Europeiska kulturmiljödagarna Ett hållbart arv bjuder in att göra något för hållbart kulturarv och hållbar morgo...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Ett hållbart arv 2022
Dataskydd och behandling av personuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 01-10-2021

Man kommer inte att föra ett personregister över tjänstens användare. I samband med respons ber man om användarens e-postadress och/eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan skicka responsen anony......

Dataskydd och behandling av personuppgifter
Till media
Innehållssidå | Publicerad: 11-01-2021

Vuosaari-Seuras kryssning i samband med kulturmiljödagarna 2017. © Vuosaari-Seura.   Bästa företrädare för media, välkommen till webbplatsen för Europeiska kulturmiljödagar...

Europeiska kulturmiljödagarna > Till media
Nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Innehållssidå | Publicerad: 07-12-2020

Kulturbirasbeivviid, eŋgelasgillii European Heritage Days, ávvudit 49 riikkas. Beivviid logiid duháhiid dáhpáhusaide oassálastet jahkásaččat juobe 20 miljon olbmo. Beivviid mihttomearrin le...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Davvisámegillii
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2020

Kulturbirasbeivviid, eŋgelasgillii European Heritage Days, ávvudit 49 riikkas. Beivviid logiid duháhiid dáhpáhusaide oassálastet jahkásaččat juobe 20 miljon olbmo. Beivviid mihttomearrin le...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Davvisámegillii
Anarâškielân
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2020

Kulttuurpirâspeeivih, eŋgâlâskielân European Heritage Days, annojeh 49 staatâst. Peeivij luvvijd tuháttijd tábáhtussáid uásálisteh joba 20 miljovn olmožid. Peeivij ulmen lii juhlođ mii áino...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Anarâškielân
Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Artikle | Publicerad: 28-09-2020

Med hjälp av drönare kan man bevaka landskapet ovanifrån. © Bild: Arbetsgruppen för projektet Bevakning av kulturmiljöer och landskap Text: Johanna Sokka, miljöministeriet Lands......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Öppen och gränslös 2021
Innehållssidå | Publicerad: 02-03-2022

I hurdana omgivningar skulle ni vilja ordna ett evenemang för temaåret Öppen och gränslös? © Bild: Miia Lassila.   År 2021 uppmuntrar kulturmiljödagarnas årets tema till at...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Öppen och gränslös 2021
Tillgänglighetsutlåtande för Varkulturmiljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2020

Webbplatsen Varkulturmiljo.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla sk......

Tillgänglighetsutlåtande för Varkulturmiljo.fi
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Nyhet | Publicerad: 07-07-2020

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Den enkät som nu öppnas ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Aktuellt > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Vardagslandskap genom tågfönstret
Artikle | Publicerad: 02-07-2020

Genom tågets, bilens eller bussens fönster öppnar sig vardagliga landskap i all sin mångfald bara vi kommer ihåg att iaktta dem. Tuija Mikkonen fotograferade sin resa från Vasa till Helsingfors genom ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Vardagslandskap genom tågfönstret
Aktuellt > Artiklar > Vardagslandskap genom tågfönstret
Plats för lärande-temats material
Innehållssidå | Publicerad: 22-11-2019

Länkar till nyttigt material för temat Plats för lärande. Tyvärr finns en del av materialet endast på finska. FRÅN FOLKSKOLA TILL GRUNDSKOLA – Skolbyggnader under tre årtionden ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Europeiska kulturmiljödagarna > Material > Plats för lärande-temats material
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Plats för lärande 2020 > Plats för lärande-temats material
Internationella landskapsdagen
Innehållssidå | Publicerad: 06-11-2019

© Bild: Hanna Hämäläinen Den internationella landskapsdagen hålls årligen 20.10. Dagen hör till Europeiska landskapskonventionen, vars mål är att sköta om och skydda alla slags land...

Europeiska kulturmiljödagarna > Internationella landskapsdagen
Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Innehållssidå | Publicerad: 08-11-2017

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers är en tävling för barn och unga, där man reflekterar över sitt eget kulturarv och dess europeiska dimensioner.  Med tävlingen vill ma...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Plats för lärande 2020
Innehållssidå | Publicerad: 02-03-2022

  Vår egen närmiljö erbjuder många möjligheter för att lära sig och få kunskap. Man kan öka sina kunskaper och färdigheter på bibliotek och i museer, i klubbar och på kurser,...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Plats för lärande 2020
Lär dig och inspirera
Innehållssidå | Publicerad: 05-11-2017

Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera
Allmänna begrepp
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2016

Inventering Inventering är systematisk insamling och lagring av information om landskapet, den byggda miljön, fornlämningar eller vårdbiotoper. Man samlar in, organiserar och producerar informat...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Allmänna begrepp
Begrepp i anslutning till den byggda kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2016

Byggd kulturmiljö, byggnadsarv Begreppet hänvisar både konkret till den byggda miljön och till markanvändningens och byggandets historia och det sätt på vilket den har uppkommit. Den byggda kult...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till den byggda kulturmiljön
Begrepp i anslutning till det arkeologiska arvet
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2016

Fast fornlämning = fornlämning Fornlämningar är konstruktioner och avlagringar som bevarats i landskapet eller marken och som har uppkommit genom den verksamhet som bedrivits av människor som le...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till det arkeologiska arvet

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar