Spår från det förflutna och vård av dessa
Innehållssidå | Publicerad: 19-12-2017

Spår från det förflutna finns närvarande i dagens landskap i form av olika slags skikt från olika tider. Fornlämningar, det vill säga spår från mänsklig verksamhet i det förflutna, är emellertid expo...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa
Vårda och bevara
Innehållssidå | Publicerad: 28-04-2018

I det här avsnittet berättar vi om hur man kan vårda och skydda kulturmiljön. Vi presenterar vården av det arkeologiska kulturarvet och landskap samt ger information om hur man kan medverka i den. Vi...

Vårda och bevara