Vardagslandskap genom tågfönstret
Artikle | Publicerad: 02-07-2020

Genom tågets, bilens eller bussens fönster öppnar sig vardagliga landskap i all sin mångfald bara vi kommer ihåg att iaktta dem. Tuija Mikkonen fotograferade sin resa från Vasa till Helsingfors genom ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Vardagslandskap genom tågfönstret
Aktuellt > Artiklar > Vardagslandskap genom tågfönstret
Nationalstadsparker
Innehållssidå | Publicerad: 23-10-2018

Borgå i vinterskrud. © Bild: Nätverket för nationalstadsparker/Borgå stad   Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en s...

Utforska och bekanta dig > Nationalstadsparker
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 02-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Städernas historiska och sociala utveckling syns i deras drag och skikt. Städernas äldsta skikt finns under jorden, men i till exempel Borgå eller Nådendal kan man se spår av den medeltida staden i d...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Stadsmiljöer
Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Artikle | Publicerad: 25-11-2014

Hilkka Högström Motionsmiljöer har länge varit en viktig del av stads- och detaljplanering. Till invånarnas glädje och nytta har man byggt lekplatser, idrottsplaner, simhallar och friluftsstigar. Fle......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Aktuellt > Artiklar > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Artikle | Publicerad: 15-11-2011

Aura Kivilaakso Det flitiga byggandet av allaktivitets- och kulturhus återspeglar den ökade fritiden och nya livsstilen under 1980-talets högkonjunktur. Konsert- och kongresscentret Mikaeli i St. Mic......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Artikle | Publicerad: 14-09-2010

Jonas Malmberg Detaljplanelagen som trädde i kraft 1932 ökade arbetet med detaljplanering i städerna och det blev vanligt med stadsarkitekter. Uleåborgs första stadsarkitekt, Martti Gunnar Heikura ha......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Från energihus till recessionsförorter 1975–2000, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 5/5
Artikle | Publicerad: 30-12-2009

Tommi Lindh Under slutet av 1900-talet dominerades höghusbyggena först av energikrisen, sedan av postmodernismen och nyfunktionalismen. Även 1980-talets börshysteri och den ekologiska medvetenheten s......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från energihus till recessionsförorter 1975–2000, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 5/5
Från betongbrutalism till rutelement 1960–1975, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 4/5
Artikle | Publicerad: 23-12-2009

Tommi Lindh När befolkningen flyttade från landet till tätorterna på 1960- och 1970-talen krävde det mycket byggande. Så bildades förorterna, de höghusdominerade områdena utanför städernas centrum. D......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från betongbrutalism till rutelement 1960–1975, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 4/5
Från ”förtitalism” till rationalism 1940–1960, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 3/5
Artikle | Publicerad: 16-12-2009

Tommi Lindh Under 1940- och 1950-talen byggdes höghus i återuppbyggandets anda, och utöver företagen började även kommuner och ideella föreningar bygga dessa. Bostadsbristen löstes med elementbyggen ......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från ”förtitalism” till rationalism 1940–1960, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 3/5
Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Artikle | Publicerad: 02-12-2009

Tommi Lindh Under mellankrigstiden byggdes våningshusen av aktiebolag. Under 1920-talet strävade man efter en enhetlig stadsbild med murliknande husrader och stora kvarter. Parkernas betydelse poängt......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Artikle | Publicerad: 23-11-2009

Tommi Lindh Bostads- och affärshus i flera våningar dök upp i den finska gatubilden under slutet av 1800-talet. Vid sekelskiftet styrdes höghusbyggena av de första detaljplanerna och i fasadernas ark......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Köpcentrumen, förstädernas oaser
Artikle | Publicerad: 02-11-2009

Tommi Lindh Efter kriget blev de moderna köpcentrumen, byggda kring en atriumgård, mötesplatser i stadsdelarna. Dessa har förlorat mot bilmarketarna långt utanför centrumen, men finns det fortfarande......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Köpcentrumen, förstädernas oaser
Klang i konserthusen
Artikle | Publicerad: 10-12-2008

Riitta Niskanen Under slutet av 1700-talet började man uppföra musik offentligt i Finland. Konsertsalarna var i början allaktivitetsutrymmen där man även höll möten, fester och spelade teater. Kultur......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Klang i konserthusen
Bostadsbygge i Finland på 1900-talet
Artikle | Publicerad: 10-07-2006

Mikko Härö Under 1900-talet utvecklades Finland från ett agrart samhälle till ett industriellt och urbant välfärdssamhälle. Boendet genomgick betydande reformer och med styrning och normer uppstod bo......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Bostadsbygge i Finland på 1900-talet
Industristäderna
Artikle | Publicerad: 22-03-2006

Johanna Nurminen Att orten har ett förflutet inom industrin kan man se på långt håll på de typiska byggnaderna, såsom skorstenarna. I den industriella arkitekturen användes ofta nya tekniska innovati......

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Industristäderna
Den historiska finländska staden
Artikle | Publicerad: 04-01-2006

Pekka Kärki Stadens historiska kärna utgörs fortfarande ofta av dess centrum och nyare stadsdelar växer runt om kring den. Det gamla centrumet påverkar bilden av en stad och binder den vid en viss ep......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Den historiska finländska staden