På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Artikle | Publicerad: 05-06-2009

Raija Seppänen Gårdstunet är en väsentlig del av finländarnas livsmiljö och för många är den egna gården en koppling till naturen. I de tidiga trädgårdana i de medeltida klostren odlades nyttoväxter ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Artikle | Publicerad: 18-10-2007

Marja Terttu Knapas Gamla gravgårdar är en lämplig omgivning för att stanna upp och meditera, platser där kulturen och lokalhistorien är närvarande. Där kan man även se element från olika tidevarv, s......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker