Helsinki City – centrum för näringslivet
Artikle | Publicerad: 09-01-2018

Aura Kivilaakso Helsingfors city, eller affärscentrum uppstod i början av 1900-talet i Gloet och växte och bredde ut sig med tiden. Helsingfors stadsmuseum har gjort en grundlig inventering av affärs......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Helsinki City – centrum för näringslivet
Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Artikle | Publicerad: 25-11-2014

Hilkka Högström Motionsmiljöer har länge varit en viktig del av stads- och detaljplanering. Till invånarnas glädje och nytta har man byggt lekplatser, idrottsplaner, simhallar och friluftsstigar. Fle......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Aktuellt > Artiklar > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Artikle | Publicerad: 15-11-2011

Aura Kivilaakso Det flitiga byggandet av allaktivitets- och kulturhus återspeglar den ökade fritiden och nya livsstilen under 1980-talets högkonjunktur. Konsert- och kongresscentret Mikaeli i St. Mic......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Artikle | Publicerad: 18-11-2010

Pia Ilonen I trapphusen kan man tydligt se olika epoker. Trapphusens arkitektur utgår från de konstruktioner som var möjliga under byggnadstiden samt tidens gällande stilinriktningar....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Artikle | Publicerad: 14-09-2010

Jonas Malmberg Detaljplanelagen som trädde i kraft 1932 ökade arbetet med detaljplanering i städerna och det blev vanligt med stadsarkitekter. Uleåborgs första stadsarkitekt, Martti Gunnar Heikura ha......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Stadsarkitekts karriär i Uleåborg
Köpcentrumen, förstädernas oaser
Artikle | Publicerad: 02-11-2009

Tommi Lindh Efter kriget blev de moderna köpcentrumen, byggda kring en atriumgård, mötesplatser i stadsdelarna. Dessa har förlorat mot bilmarketarna långt utanför centrumen, men finns det fortfarande......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Köpcentrumen, förstädernas oaser
Klang i konserthusen
Artikle | Publicerad: 10-12-2008

Riitta Niskanen Under slutet av 1700-talet började man uppföra musik offentligt i Finland. Konsertsalarna var i början allaktivitetsutrymmen där man även höll möten, fester och spelade teater. Kultur......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Klang i konserthusen
Malms flygplats igår och idag
Artikle | Publicerad: 21-11-2008

Minna Pesu Malms flygfält var huvudstadsregionens första markflygplats för civil luftfart och en stilren representant för 1930-talets funkis. Flygstationen var sin tids byggnadstekniska mästerverk me......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Malms flygplats igår och idag
Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Jouko Heinonen Gästgiverisystemet började i slutet av 1200-talet då svenska kronan bestämde sig för att ordna med omständigheter för resande. Eftersom det tog tid att resa blev övernattningen, middag......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Heikki Kukkonen Järnvägsstationerna har haft en betydande roll på sina orter och de har placerats synligt och centralt i städerna. Nutidens stationer omskapas emellertid, såväl till sin funktion, som......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Artikle | Publicerad: 10-08-2007

Pirjo Huvila Järnvägsstationen är mänskornas mötesplats. Den allmännaste stationsmiljön för finländarna är ett stationshus i trä från sekelskiftet med en park, men landets järnvägsstationer bildar et......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Busstationernas historia
Artikle | Publicerad: 09-08-2007

Riitta Niskanen Under 1920-talet ökade antalet bussar i Finland och därmed uppstod de första busstationerna. Ändringar i både samhället och trafiken samt arkitekturens inriktningar inverkade på hur s......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Busstationernas historia
Föreningshusen lever
Artikle | Publicerad: 17-11-2005

Leni Pakkala Det finns ca 2600 föreningshus i Finland, de flesta i Nyland, Birkaland och Södra Österbotten. Föreningshusen är sin tids mångsidiga verksamhetscentrum samt scen för medborgaraktiviteter......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Föreningshusen lever