Planskydd
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr beaktandet av kulturmiljön på olika nivåer i planeringen av markanvändningen. I planläggningen bör man beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd
Skyddslagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Enligt grundlagen bär var och en ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning