Begrepp i anslutning till landskapet
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Europeiska landskapskonventionen Europeiska rådets konvention om skydd, förvaltning och planering av landskap som trädde i kraft internationellt 2004. Innehållet i de begrepp som används i konve...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till landskapet
Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Artikle | Publicerad: 11.9.2018

Tuija Mikkonen Talkoarbete har långa traditioner i Finland och t.ex. vårdbiotoper sköts på många ställen med hjälp av talkoarbete. Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt och Forststyrelsens naturtjän......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Aktuellt > Artiklar > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Landskapsvård
Innehållssidå | Publicerad: 1.10.2018

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett lands...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård
Vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 28.4.2018

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarande...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön
Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Artikle | Publicerad: 22.10.2014

Mikko Itälahti En hurudan upplevelse var tågresan i början av 1900-talet och hur är den idag? Och på vilket sätt har järnvägens omgivning förändrats? Finlands järnvägar är en betydande del av kulturm......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar