Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar
Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Tro och föreställningar syns i landskapet och har lämnat sina spår i det. Till exempel hällmålningar, vars bilder av människor och djur hade andliga betydelser, berättar om finländarnas tidiga förest...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Platser för tro och föreställningar
Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Artikle | Publicerad: 07-08-2014

Salla Jokela Helsingfors domkyrka, Uspenskikatedralen och Tempelplatsens kyrka hör till Finlands populäraste sevärdheter. Kyrkorna är synliga i Helsingfors turistkartor och -broschyrer. Vad förklarar......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Johanneskyrkan
Artikle | Publicerad: 19-05-2011

Pinja Metsäranta Under 1800-talets slut behövdes en ny kyrka i Helsingfors då det började vara fullt i Gamla Kyrkan och Domkyrkan under helgerna. Johanneskyrkan stod klar 1891 men A.E. Melanders nygo......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Johanneskyrkan
Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor
Artikle | Publicerad: 28-10-2010

Pinja Metsäranta Under 1930-talet debatterade man i Finland om hur den nya stilen, funktionalismen, var lämplig för kyrkoarkitekturen. Kannonkoski kyrka, ritad av arkitekt Pauli E. Blomstedt i Meller......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor
De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Artikle | Publicerad: 18-10-2007

Marja Terttu Knapas Gamla gravgårdar är en lämplig omgivning för att stanna upp och meditera, platser där kulturen och lokalhistorien är närvarande. Där kan man även se element från olika tidevarv, s......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
Artikle | Publicerad: 31-05-2006

Marianna Niukkanen Kyrkan och klockstapeln var säkerligen de enda stenbyggnaderna i Borgå under medeltiden, och de är också de enda exemplen på stadens medeltida byggnadsbestånd som står kvar. Före d......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Artikle | Publicerad: 29-05-2006

Marja Terttu Knapas Den medeltida stenkyrkan med sitt enorma tak är ett mycket ståtligt bevis på bestående bosättning i miljön. Många av de kyrkor som byggdes för mer än 500 år sedan används fortfara......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Blockpelarkyrkan var allmän i Österbotten under 1600-talet. I ett sådant bygge skyddades skiftesverket av en ihålig timrad pelare. Det fanns i tiderna mer än hundra blockpelarkyrk......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Bland de ortodoxa kyrkorna i Finland finns många byggnadshistoriskt värdefulla byggnader, såsom kyrkan i Villmanstrand och Uspenskikatedralen i Helsingfors....

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas I de finska träkyrkorna kan man se både olika tidevarv och inriktningar inom arkitekturen. Korskyrkornas guldålder inföll under slutet av 1700-talet då det byggdes många varianter......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Ödekyrkorna utstrålar historia
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Ödekyrkorna är byggnader som inte längre används för gudstjänster och som inte är några egentliga församlingskyrkor. Bland dessa finns t.ex. Det heliga korsets kyrka i Hattula, kä......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Ödekyrkorna utstrålar historia