Nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Innehållssidå | Publicerad: 07-12-2020

Kulturbirasbeivviid, eŋgelasgillii European Heritage Days, ávvudit 49 riikkas. Beivviid logiid duháhiid dáhpáhusaide oassálastet jahkásaččat juobe 20 miljon olbmo. Beivviid mihttomearrin le...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Davvisámegillii
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2020

Kulturbirasbeivviid, eŋgelasgillii European Heritage Days, ávvudit 49 riikkas. Beivviid logiid duháhiid dáhpáhusaide oassálastet jahkásaččat juobe 20 miljon olbmo. Beivviid mihttomearrin le...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Davvisámegillii
Anarâškielân
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2020

Kulttuurpirâspeeivih, eŋgâlâskielân European Heritage Days, annojeh 49 staatâst. Peeivij luvvijd tuháttijd tábáhtussáid uásálisteh joba 20 miljovn olmožid. Peeivij ulmen lii juhlođ mii áino...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Anarâškielân
Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Artikle | Publicerad: 28-09-2020

Med hjälp av drönare kan man bevaka landskapet ovanifrån. © Bild: Arbetsgruppen för projektet Bevakning av kulturmiljöer och landskap Text: Johanna Sokka, miljöministeriet Lands......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Öppen och gränslös 2021
Innehållssidå | Publicerad: 02-03-2022

I hurdana omgivningar skulle ni vilja ordna ett evenemang för temaåret Öppen och gränslös? © Bild: Miia Lassila.   År 2021 uppmuntrar kulturmiljödagarnas årets tema till at...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Öppen och gränslös 2021
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Nyhet | Publicerad: 07-07-2020

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Den enkät som nu öppnas ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Aktuellt > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Vardagslandskap genom tågfönstret
Artikle | Publicerad: 02-07-2020

Genom tågets, bilens eller bussens fönster öppnar sig vardagliga landskap i all sin mångfald bara vi kommer ihåg att iaktta dem. Tuija Mikkonen fotograferade sin resa från Vasa till Helsingfors genom ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Vardagslandskap genom tågfönstret
Aktuellt > Artiklar > Vardagslandskap genom tågfönstret
Begrepp i anslutning till landskapet
Innehållssidå | Publicerad: 18-01-2016

Europeiska landskapskonventionen Europeiska rådets konvention om skydd, förvaltning och planering av landskap som trädde i kraft internationellt 2004. Innehållet i de begrepp som används i konve...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till landskapet
Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Artikle | Publicerad: 11-09-2018

Tuija Mikkonen Talkoarbete har långa traditioner i Finland och t.ex. vårdbiotoper sköts på många ställen med hjälp av talkoarbete. Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt och Forststyrelsens naturtjän......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Aktuellt > Artiklar > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård > Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen
Diehtu sámegillii
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2020

Dáid siidduin gávnnat dieđu Eurohpá kulturbirasbeivviin sámegillii. Davvisámegillii Tain siijđoin tun kaavnah tiäđu Euroop kulttuurpirâspeeivijn sämikielân. Anarâškielân ...

Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii
Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Artikle | Publicerad: 30-08-2017

Kirsti Horn Det finns ca 650 bevarade traditionella väderkvarnar i Finland. Enligt en uppskattning fanns det t.o.m. 20,000 av dem i slutet av 1800-talet. Hurudana var holkkvarnarna, fotkvarnarna och ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Landskapsvård
Innehållssidå | Publicerad: 01-10-2018

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett lands...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård
Utbildning och forskning
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Kulturmiljö är ett brett begrepp som omfattar teman som undersöks inom många olika områden. Tvärvetenskaplig forskning kring begreppet kulturmiljö håller först nu på att etableras, men kärnfrågor ino...

Utforska och bekanta dig > Utbildning och forskning
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Stenålderns kulturlandskap
Artikle | Publicerad: 22-09-2014

Teemu Mökkönen Byggnadsgrunder och monumentalarkitektur - av vad består stenålderns kulturlandskap och hur kan man undersöka det?...

Aktuellt > Artiklar > Spår från det förflutna och vård av dessa > Stenålderns kulturlandskap
Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Artikle | Publicerad: 07-08-2014

Salla Jokela Helsingfors domkyrka, Uspenskikatedralen och Tempelplatsens kyrka hör till Finlands populäraste sevärdheter. Kyrkorna är synliga i Helsingfors turistkartor och -broschyrer. Vad förklarar......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Kulturlandskapet förändras
Artikle | Publicerad: 10-03-2006

Johanna Forsius Grunden av ett kulturlandskap utgörs av markytans former och jordmån som med tiden formats av bosättning, jordbruk och trafik. I ett kulturlandskap ser man de olika skikten och föränd......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Kulturlandskapet förändras