Klimatförändringen
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

När klimatet blir varmare förändras de naturliga förhållandena i kulturmiljön. Det här ökar behovet av vård och underhåll. När störtregn, översvämningar och torka blir vanligare ökar belastningen på ...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Klimatförändringen
Kulturmiljön och hållbar utveckling
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom a...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 01-03-2018

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön
Den som bygger kan spara naturresurser
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Erja Heino Mycket av Finlands naturresurser används till byggen. Det går åt särskilt mycket material för mark- och vattenbyggen, men även till husbyggen. Det är emellertid möjligt att minska användni......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Den som bygger kan spara naturresurser