Renoveringscentra
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Renoveringscentren ger råd om traditionella, hållbara och ekologiska reparations- och byggmetoder. Många centra ordnar kurser eller föreläsningar och flera upprätthåller reservdelsbanker. En del...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra
Den som bygger kan spara naturresurser
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Erja Heino Mycket av Finlands naturresurser används till byggen. Det går åt särskilt mycket material för mark- och vattenbyggen, men även till husbyggen. Det är emellertid möjligt att minska användni......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Den som bygger kan spara naturresurser