Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 19-10-2018

Finland är det mest skogbevuxna landet i Europa och det tionde mest skogbevuxna landet i världen. Av vår areal består 78 procent av skogsbruksmark och tio procent av vattendrag. Största delen av Finl...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Skogar och naturmiljöer
Landsbygdslandskap
Innehållssidå | Publicerad: 19-10-2018

Det finländska landsbygdslandskapet har genomgått stora förändringar på 1900- och 2000-talen. Trots detta kan man ännu observera tecken på ett jordbrukssamhälle. De historiska spåren syns i hur bosät...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap
Stenålderns kulturlandskap
Artikle | Publicerad: 22-09-2014

Teemu Mökkönen Byggnadsgrunder och monumentalarkitektur - av vad består stenålderns kulturlandskap och hur kan man undersöka det?...

Aktuellt > Artiklar > Spår från det förflutna och vård av dessa > Stenålderns kulturlandskap
De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Artikle | Publicerad: 29-05-2006

Marja Terttu Knapas Den medeltida stenkyrkan med sitt enorma tak är ett mycket ståtligt bevis på bestående bosättning i miljön. Många av de kyrkor som byggdes för mer än 500 år sedan används fortfara......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning