Gå till innehållet


1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Artikle | Publicerad: 28.9.2020

Med hjälp av drönare kan man bevaka landskapet ovanifrån. © Bild: Arbetsgruppen för projektet Bevakning av kulturmiljöer och landskap Text: Johanna Sokka, miljöministeriet Lands......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljöerna bevakas ur nytt perspektiv
Öppen och gränslös 2021
Innehållssidå | Publicerad: 28.9.2020

I hurdana omgivningar skulle ni vilja ordna ett evenemang för temaåret Öppen och gränslös? © Bild: Miia Lassila.   År 2021 uppmuntrar kulturmiljödagarnas årets tema till at...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Öppen och gränslös 2021
Tillgänglighetsutlåtande för Varkulturmiljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2020

Webbplatsen Varkulturmiljo.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla sk......

Tillgänglighetsutlåtande för Varkulturmiljo.fi
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Nyhet | Publicerad: 7.7.2020

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Den enkät som nu öppnas ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Aktuellt > > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Vardagslandskap genom tågfönstret
Artikle | Publicerad: 2.7.2020

Genom tågets, bilens eller bussens fönster öppnar sig vardagliga landskap i all sin mångfald bara vi kommer ihåg att iaktta dem. Tuija Mikkonen fotograferade sin resa från Vasa till Helsingfors genom ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Vardagslandskap genom tågfönstret
Aktuellt > Artiklar > Vardagslandskap genom tågfönstret
Plats för lärande-temats material
Innehållssidå | Publicerad: 22.11.2019

Länkar till nyttigt material för temat Plats för lärande. Tyvärr finns en del av materialet endast på finska. FRÅN FOLKSKOLA TILL GRUNDSKOLA – Skolbyggnader under tre årtionden ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Europeiska kulturmiljödagarna > Material > Plats för lärande-temats material
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Plats för lärande 2020 > Plats för lärande-temats material
Internationella landskapsdagen
Innehållssidå | Publicerad: 6.11.2019

© Bild: Hanna Hämäläinen Den internationella landskapsdagen hålls årligen 20.10. Dagen hör till Europeiska landskapskonventionen, vars mål är att sköta om och skydda alla slags land...

Europeiska kulturmiljödagarna > Internationella landskapsdagen
Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Innehållssidå | Publicerad: 8.11.2017

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers,  är en tävling för barn och unga, där man utforskar, reflekterar över och utvärderar sin närmiljö och dess kulturarv. Kulturmiljöskaparna ing...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Plats för lärande 2020
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2019

  Vår egen närmiljö erbjuder många möjligheter för att lära sig och få kunskap. Man kan öka sina kunskaper och färdigheter på bibliotek och i museer, i klubbar och på kurser,...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Plats för lärande 2020
Lär dig och inspirera
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2017

Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera
Allmänna begrepp
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Inventering Inventering är systematisk insamling och lagring av information om landskapet, den byggda miljön, fornlämningar eller vårdbiotoper. Man samlar in, organiserar och producerar informat...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Allmänna begrepp
Begrepp i anslutning till den byggda kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Byggd kulturmiljö, byggnadsarv Begreppet hänvisar både konkret till den byggda miljön och till markanvändningens och byggandets historia och det sätt på vilket den har uppkommit. Den byggda kult...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till den byggda kulturmiljön
Begrepp i anslutning till det arkeologiska arvet
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Fast fornlämning = fornlämning Fornlämningar är konstruktioner och avlagringar som bevarats i landskapet eller marken och som har uppkommit genom den verksamhet som bedrivits av människor som le...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till det arkeologiska arvet
Begrepp i anslutning till landskapet
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Europeiska landskapskonventionen Europeiska rådets konvention om skydd, förvaltning och planering av landskap som trädde i kraft internationellt 2004. Innehållet i de begrepp som används i konve...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till landskapet
Begrepp i anslutning till renovering
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Bedömning av skicket Utredning av skicket och renoveringsbehoven hos en byggd fastighet, en byggnad eller en byggnadsdel. När skicket bedöms används för det mesta av sinnena beroende och erfaren...

Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till renovering
European Heritage Days Stories
Innehållssidå | Publicerad: 17.1.2020

  Inom ramen för European Heritage Stories beviljas understöd för berättelser om det europeiska kulturarvet. De tio bästa berättelserna och tillhörande projektförslag kan beviljas up...

Europeiska kulturmiljödagarna > European Heritage Days Stories
2019 Konstens och underhållningens rum
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2019

  Kulturmiljöskaparna 2019 är avslutad. Vi tackar alla deltagare. Läs mera  Viihdettä, taidetta ja lähiympäristöä – nuorten oma maailma näkyy Kulttuuriympäristön tekij...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2019 Konstens och underhållningens rum
Konstens och underhållningens rum 2019
Innehållssidå | Publicerad: 14.1.2019

Exponera dig – stanna upp – berörs – imponeras!   Under de europeiska kulturmiljödagarna 2019 utsätter vi oss för möten vid underhållning och konst. Hurdan konst berör? Hur...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Konstens och underhållningens rum 2019
Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Artikle | Publicerad: 18.12.2018

Johanna Hakanen Byggnaderna vid Märkets fyr reser sig på den trädlösa kobben mitt i Ålands hav. Då Finlands Fyrsällskaps första frivilligarbetare anlände till fyren år 2007 togs de emot av byggnader ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Aktuellt > Artiklar > Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Vid vattnet > Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete
Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen
Artikle | Publicerad: 23.11.2018

Metallsökningen och hobbyutövarna är en aldrig tidigare skådad resurs i forskningen om kulturmiljön. När senast har en så stor skara människor på eget initiativ tagit del i att utöka kunskapen om kult......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen
Aktuellt > Artiklar > Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen
Aktuellt > Artiklar > Spår från det förflutna och vård av dessa > Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen
Aktuellt > Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa > Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar