Vård av byggnadsarvet

Alla befintliga byggnader, stora som små, från lekstugor till fabriker, gamla och unga, av trä eller betong, är byggnadsarv. Även om alla byggnader är individuella, berörs vården av några allmänna principer.

Hirsitalon kengitys
© Bild: Jani Puhakka, Museiverket.

Underhåll, vårda och reparera regelbundet

Bekanta dig med byggnaden, dess historia, förändringsskeden och skick. Underhåll, vårda och reparera byggnaden kontinuerligt och regelbundet. På det sättet observerar du också eventuella reparationsbehov. Det är förmånligare att underhålla och göra små reparationer varje år än att genomföra en stor renovering sällan eller i ett för sent skede.

Bedöm och planera kommande reparationsbehov och kostnader

Gör eller låt göra en bedömning av byggnadens skick, av alla dess byggnadsdelar och tekniska system. Bedöm om det behövs noggrannare undersökningar av skicket. Utarbeta en långsiktig plan för reparation och ändring av byggnaden utifrån bedömningen och undersökningen av byggnadens skick. Bedöm till exempel vilka reparationer som kommer att behöva göras under de kommande tio åren, inklusive kostnadsbedömningar.

Samla och spara informationen på ett och samma ställe

Upprätthåll en servicebok för byggnaden – den är en oersättlig handling vid kommande reparationer och ägarbyten. Se till att på ett och samma ställe samla och spara information om alla reparationer som gjorts på byggnaden, om planer och planerare, aktörer, varumärken och deras leverantörer, material som använts, typer och toner av målarfärg.

Publicerad 07-03-2016 kl. 12.43, uppdaterad 07-03-2016 kl. 12.43