Förnuftig reparation

Varje byggnad som funnits en längre tid är en indikation på kompetent byggande och lyckade byggnadslösningar.

Balkongarbeten i Lassas i Helsingfors.
Balkongarbeten i Lassas i Helsingfors. © Bild: Niina Silvasti, Miljöförvaltningens bildbank.

En förnuftig reparatör:

  •     känner till byggnaden och dess konstruktioner samt byggnadshistorien och dess förändringar och förstår att dessa är särdrag som man bör utgå från vid reparationer
  •     kan skilja mellan väsentliga och onödiga reparationsbehov
  •     gör eller låter göra en bedömning och undersökning av byggnadens skick samt i fråga om större objekt en skild utredning av byggnadens historia
  •     utreder alltid vad som orsakat skadan före en reparation
  •     reserverar tid för planering samt söker en kompetent projekterare för reparationen och aktörer som genomför reparationen.

Identifiera vilka reparationer som kan göras efter hand utan att äventyra människors hälsa eller husets skick.

Överväg vad du ska riva. I bland kan byggnadsdelar, såsom köksmöbler, fönster, dörrar, som är reparationsdugliga eller i gott skick och av helträ – till och med handgjorda – hamna på avfallsflaket. Återvinn om du inte själv använder dem. Skydda byggnadsdelar som bevaras under byggarbetena.

Underhåll och små reparationer kan du planera och genomföra själv, men yrkesskickliga och pålitliga reparationsexperter sparar byggherrens kostnader samt tid och besvär. För reparationsprojektering och -byggande förutsätts utbildning och erfarenhet, så se till att projekteraren och genomföraren har erfarenhet av motsvarande objekt. Du kan be exempelvis renoveringscentra och föreningar för traditionsbyggande om kontaktuppgifter till projekterare och genomförare.

Kloka reparationsprinciper

Renovering är inte nybygge, Panu Kaila
Lyckad renovering, föreningshus som exempel, Leni Pakkala
Byta eller reparera fönster?, Mari Mannevaara
Yttertak på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Erkki Mäkiö
Den som bygger kan spara naturresurser, Erja Heino
Småhusens konstruktioner 1940–1970, Minna Lukander
Grundkonstruktioner och husteknik i våningshus från 1880-talet till nutiden, Pia Ilonen
Trapphus och deras arkitektoniska betydelse, Pia Ilonen

Förnuftigt husunderhåll

Plåttak, Sami Kälkäjä
Reparation och målning av putsad fasad, Minna Lukander
Undersökning av betongfasaders skick, reparationsmetoder och deras inverkan på byggnadens arkitektur, Jukka Sulonen
Skador på timmerbyggnader, Olli Cavén
Byggande av hiss i gamla hus, Pia Ilonen
Vindsutrymmen i bruk som bostäder, Jukka Sulonen
Inglasning av gamla balkonger i våningshus, Pia Ilonen
Bygga eller reparera våtrum i gamla bostäder, Martti Lukander

Publicerad 07-03-2016 kl. 12.47, uppdaterad 01-11-2019 kl. 20.36