Gå till innehållet

Understöd för vård av kulturmiljön

Det finns flera olika understöd att söka för vård av kulturmiljön och byggnadsarvet. Understöd beviljas till exempel av Museiverket och flera aktörer inom miljöförvaltningen, såsom Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Publicerad 7.3.2016 kl. 13.23, uppdaterad 8.5.2021 kl. 10.02