Skydd av kulturmiljön

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen verksamhet. En god vård av kulturmiljön främjar bevarandet av objekt, stödjer målen gällande hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden.
Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.
Publicerad 07-03-2016 kl. 13.27, uppdaterad 07-03-2016 kl. 13.27