Kulturmiljön och hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom att utveckla kulturmiljön på ett ansvarsfullt sätt kan man hejda klimatförändringen, stärka den lokala, regionala och nationella identiteten, öka trivseln bland invånarna och områdenas dragningskraft samt erbjuda möjligheter för näringslivet.

I Södervik i Helsingfors möts gammalt och nytt.
I Södervik i Helsingfors möts gammalt och nytt. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.

Genom att i tid reagera på strukturförändringar i samhället och deras effekter kan vi bidra till att kulturmiljöns särdrag bevaras och att förändringar sker på ett kontrollerat sätt. Att identifiera våra kulturmiljöers värden och ta hand om dem är en del av en hållbar utveckling.

Ett av huvudmålen för kulturmiljöstrategin (2014–2020) är att främja en hållbar utveckling.

RSS

Artiklar om ämnet

Liv och leverne till tomma utrymmen? 02-12-2012 13.00
Hella Hernberg
Två faktorer definierar den bebyggda miljön allt kraftigare, nu och i framtiden - de knappa resurserna och den föränderliga omgivningen. I framtiden måste byggnaderna kunna anpassa sig till förändringar och ändrade användningsbehov.
På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande 05-06-2009 13.15
Raija Seppänen
Gårdstunet är en väsentlig del av finländarnas livsmiljö och för många är den egna gården en koppling till naturen. I de tidiga trädgårdana i de medeltida klostren odlades nyttoväxter och senare blev trädgårdarna allmänna, först i herrgårdar och prästgårdar.
Publicerad 07-03-2016 kl. 13.46, uppdaterad 07-03-2016 kl. 13.46