Platser för tro och föreställningar

Tro och föreställningar syns i landskapet och har lämnat sina spår i det. Till exempel hällmålningar, vars bilder av människor och djur hade andliga betydelser, berättar om finländarnas tidiga föreställningar. Också gravrösen, sejten (samernas heliga offerplatser) och skålgropar som anknyter till jordbrukskultur berättar om föreställningar under forna tider.

På en hällmålning vid Juusjärvi i Kyrkslätt avbildas människo- och djurgestalter, sick-sack-mönster och handflator.
På en hällmålning vid Juusjärvi i Kyrkslätt avbildas människo- och djurgestalter, sick-sack-mönster och handflator. © Bild: Jonina Vaahtolammi.
De talrika medeltida stenkyrkorna i Finland påminner om de tidiga skedena i den kristna tron. Kyrkorna fungerade i stor utsträckning som regionala centra där man både värnade om det andliga livet och skötte världsliga ärenden. De byggdes på synliga platser vid färdvägar och korsningar.

Efter reformationen som började på 1500-talet byggdes kyrkorna nästan utan undantag av timmer ända fram till mitten av 1800-talet. Därefter blev kyrkoarkitekturen mer varierande. Under det ryska väldets tid byggdes många ortodoxa kyrkor i Finland, vilket stärkte vårt lands ortodoxa traditioner.

Efter att Finland blivit självständigt har de kyrkor och kapell som byggts börjat ge uttryck för internationella arkitekturtrender. Många viktiga arkitekter planerade också religiösa byggnader. Till exempel Tölö kyrka som planerades av Hilding Ekelund speglar klassicismens ideal från 1920-talet medan Alvar Aaltos Korset på slätten i Seinäjoki är ett exempel på monumentalarkitekturen från 1950- och 1960-talen. Från 1930-talet började församlingarna också bygga mötes- och hobbylokaler samt gymnastiksalar, ibland till och med i anslutning till kyrkan. Nuförtiden skapar olika trossamfunds helgedomar variation i det finländska kyrkolandskapet.

Kyrkan Korset på slätten som planerades av Alvar Aalto och församlingscentret i Seinäjoki (RHO125978-7).
Kyrkan Korset på slätten som planerades av Alvar Aalto och församlingscentret i Seinäjoki (RHO125978-7). © Bild: Martti Jokinen, Museiverket.
RSS

Artiklar om ämnet

Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser 07-08-2014 13.39
Salla Jokela
Helsingfors domkyrka, Uspenskikatedralen och Tempelplatsens kyrka hör till Finlands populäraste sevärdheter. Kyrkorna är synliga i Helsingfors turistkartor och -broschyrer. Vad förklarar deras dragningskraft för turister och betydelsen för stadsbilden?
Johanneskyrkan 19-05-2011 14.58
Pinja Metsäranta
Under 1800-talets slut behövdes en ny kyrka i Helsingfors då det började vara fullt i Gamla Kyrkan och Domkyrkan under helgerna. Johanneskyrkan stod klar 1891 men A.E. Melanders nygotiska ritning hade kritiserats av finska arkitekter redan innan kyrkan färdigställdes.
Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor 28-10-2010 14.10
Pinja Metsäranta
Under 1930-talet debatterade man i Finland om hur den nya stilen, funktionalismen, var lämplig för kyrkoarkitekturen. Kannonkoski kyrka, ritad av arkitekt Pauli E. Blomstedt i Mellersta Finland representerar sin tids rätlinjiga funktionalism med sitt dynamiska formspråk och sin ljusa kyrksal.
Läs mer
Publicerad 03-03-2016 kl. 13.33, uppdaterad 05-04-2016 kl. 13.56