Gå till innehållet

Nationalstadsparker

Borgå i vinterskrud. Bild: Nätverket för nationalstadsparker/Borgå stad
Borgå i vinterskrud. © Bild: Nätverket för nationalstadsparker/Borgå stad

 

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet. De visar upp de bästa sidorna av det finska stadslivet och av den finska stadskulturen och -naturen. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

För närvarande finns det nio nationalstadsparker i Finland. Den första nationalstadsparken som grundades var Tavastehus nationalstadspark 2001. Det nyaste tillskottet är Kuopio nationalstadspark som grundandes den 11 december 2017.

Utsikt från Aulango utsiktstorn. Bild: Nätverket för nationalstadsparker/Tavastehus stad.
Utsikt från Aulango utsiktstorn. © Bild: Nätverket för nationalstadsparker/Tavastehus stad.

 

Många städer håller på att utreda möjligheterna att inrätta en nationalstadspark. Ansökan görs av staden och beslutet om inrättande fattas av miljöministeriet. Ansökan bereds i samarbete med olika aktörer inom staden, stadsborna samt dem som äger mark eller byggnader på parkområdet. När nationalstadsparkerna godkänns beaktas deras innehåll, omfattning och enhetlighet, ekologi och kontinuitet samt stadscentrering.

Nationalstadsparkerna bjuder på urbana händelser, byggnadsarv och historia, stadsnatur och parker – något för envar. Nationalstadsparkerna gör det enkelt att bekanta sig med det finska stadslivet.

Publicerad 23.10.2018 kl. 15.12, uppdaterad 26.9.2019 kl. 14.02