Med ungdomar

Genom ungdomsarbete når kulturmiljöfostran på ett utmärkt sätt ungdomar. Möjligheten att bekanta sig med och agera för den egna närmiljön på fritiden utgör en fruktbar utgångspunkt för verksamheten. Positiva upplevelser av den egna närmiljön och möjligheterna att påverka den är centrala i ungdomsarbetet.

Närmiljön och möjligheterna att påverka den är viktiga för ungdomar.
Närmiljön och möjligheterna att påverka den är viktiga för ungdomar. © Bild: Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.

Kulturmiljöfostran sammanflätas med fostringsarbetet för ungdomar inom ramen för olika klubbar och hobbyer, till exempel inom scouterna och 4H-verksamhet. Genomförandet kan variera från enskilda program till större evenemang och projekt.

Bland annat Sällskapet för miljöfostran i Finland (Suomen Ympäristökasvatuksen seura), materialbanken MAPPA och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland ger värdefull hjälp, tips och material för arbete med ungdomar. God praxis, lyckade projekt och de mest inspirerande idéerna sprids också genom nätverkande och utbyte av information.

Publicerad 09-03-2016 kl. 13.20, uppdaterad 18-10-2019 kl. 16.29