I föreningar och klubbar

Lokala föreningar, klubbar och andra aktörer som utför frivilligarbete gör en betydande insats som kulturmiljöfostrare. Dylika aktörer har ofta den bästa informationen om olika skeden och traditioner i den egna närmiljön. Hembygds-, stadsdels-, bya- och museiföreningar spelar en oersättlig roll när det gäller att värna om den lokala kulturmiljön och dess värden samt att förmedla dem vidare. Föreningar har en stor potential också som stöd för fostrare.

Barn målar väggar med rödmylla under ett talko i Kairala by.
Barn målar väggar med rödmylla under ett talko i Kairala by. © Bild: Heli Pääkkö.

Hembygdsföreningarna stöds främst av Finlands Hembygdsförbund. De lokala daghemmen, skolorna och museerna är bra samarbetspartner.

Publicerad 09-03-2016 kl. 10.43, uppdaterad 18-10-2019 kl. 16.26