Plats för lärande 2020

Kasvun paikat 2020 EHD
 

Vår egen närmiljö erbjuder många möjligheter för att lära sig och få kunskap. Man kan öka sina kunskaper och färdigheter på bibliotek och i museer, i klubbar och på kurser, på sportplanen och längs med naturstigar eller helt enkelt genom att lära känna sin närmiljö bättre. Tidigare och nuvarande daghem, skolor och läroanstalter är viktiga platser för lärande och kunnande. Kunskap gror även på gårdar och i trädgårdar samt i parker, skogar och landskap.

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är Plats för lärande. Temat presenterar olika miljöer för kunskap och inlärning, sätt man lär sig på och berättelser man lär sig något av.  Från familjeevenemang till naturorientering och promenader till traditionella talkon – tillsammans lär vi oss om vår egen omgivning!

Alla kan ordna program till kulturmiljödagarna

Vem som helst kan ordna program till kulturmiljödagarna. Den som ordnar evenemang erbjuds kommunikationsstöd och gratis material. Läs mer:

Evenemang kan ordnas året runt

Öppna hus, guidade rundturer, talkon, workshoppar och många andra evenemang kan ordnas året runt beroende på när det passar bäst för arrangören.

Om du vill kan evenemanget ordnas under

  • Kulturmiljödagarnas temavecka 7–13.9.2020 eller
  • Internationella landskapsdagen 20.10.2020.

Temaveckans och landskapsdagens evenemang får synlighet både nationellt och regionalt.

Skolorna kan komma med

Plats för lärande-temat erbjuder en god möjlighet att spendera kulturmiljödagar i skolor eller med skolor. Kunde man bjuda in en skola eller skolklass till evenemanget och dess planering? Kunde några lokala föreningsmänniskor komma på besök och berätta för eleverna om sin egen skolgång?

Tillsammans med barn och unga kan man även planera att delta i tävlingen Kulturskaparna hösten 2020. I tävlingen berättar unga från runtom i Europa om sina egna kulturarv. Barn och unga är viktiga bärare och användare av kulturmiljön både nu och i framtiden.

Årstemat förenar och berättar om gemensamma europeiska traditioner

Under de europeiska kulturmiljödagarna, på engelska European Heritage Days, ordnas varje höst tusentals evenemang i 50 länder runtom i Europa. Temaåren är gemensamma för alla länder i Europa och år 2020 är det gemensamma temat Heritage and Education. Runtom i Europa lyfter man nästa år fram kulturarvets betydelse som källa till lärande, kunskap och utbildning.

Ytterligare uppgifter 

  • Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund, erp@kotiseutuliitto.fi, tfn (09) 612 6320
  • Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ym.fi, tfn 0400 143 956
Publicerad 06-11-2019 kl. 12.41, uppdaterad 13-12-2019 kl. 13.38