Öppen och gränslös 2021

En person i friluftskläder tittar ut över ett öppet åker- och skogslandskap som breder ut sig nedanför berget.
I hurdana omgivningar skulle ni vilja ordna ett evenemang för temaåret Öppen och gränslös? © Bild: Miia Lassila.

 

År 2021 uppmuntrar kulturmiljödagarnas årets tema till att överskrida gränser på alla sätt och vis.

  • Kulturarvet tillhör alla.
  • Alla har rätt att njuta av kulturarvet och vara delaktiga i att visa upp och vårda det.

Evenemangen och kampanjerna med årets tema Öppen och gränslös kan till exempel överskrida gränserna mellan kommuner, länder, generationer eller språkgrupper. Under temaåret kan man även reflektera över ett intressant objekts tillgänglighet och hur den skulle kunna förbättras. Kampanjerna på internet och på sociala medier gör det möjligt att delta från andra sidan av Finland eller Europa.

Alla kan ordna program till kulturmiljödagarna

Vem som helst kan ordna program till kulturmiljödagarna. Arrangörerna erbjuds elektroniska evenemangskalendrar i Finland och Europa, stöd för kommunikationen och kostnadsfritt material. Läs mer:

Dagarna firas under den andra veckan i september - evenemang kan ordnas året runt

Kulturmiljödagarna firas under den andra veckan i september, 6–12.9.2021. Öppna hus, guidade rundturer, talkon, kampanjer och många andra evenemang kan likväl ordnas året runt beroende på när det passar bäst för arrangören. Om du vill kan evenemanget också ordnas under Internationella landskapsdagen 20.10.2021.

Temaveckans och landskapsdagens evenemang får synlighet både nationellt och regionalt.

Nya partnerskap och publiker

Det är roliga att ordna ett evenemang tillsammans.

  • Vem skulle man kunna bjuda in i arbetet för att planera och ordna ett evenemang?
  • Vems kulturmiljö eller kulturarv lyfts fram och vilka skulle kunna berätta om det?
  • Och vem skulle ni kunna bjuda in till evenemanget?

Via nya partner kan ni även nå nya besökare och ny publik. Kulturarvet är öppet för alla.

En man och två barn täljer träbitar utomhus.
På kulturmiljödagarnas evenemang kan vi överskrida generationsgränser. © Bild: Susanna Kekkonen, Noon kollektiivi.

Årstemat förenar hela Europa

Under de europeiska kulturmiljödagarna, på engelska European Heritage Days, ordnas varje höst tusentals evenemang i 50 länder runtom i Europa. Temaåren är gemensamma för alla länder i Europa.

  • År 2021 är det gemensamma temat Inclusive Heritage - Heritage for Everybody.

Ytterligare uppgifter

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ym.fi, tfn 0400 143 956

Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund, erp@kotiseutuliitto.fi, tfn 044 974 1705

Publicerad 28-09-2020 kl. 8.05, uppdaterad 12-03-2021 kl. 13.05