Konstens och underhållningens rum 2019

Exponera dig – stanna upp – berörs – imponeras!

Viihteen ja taiteen tiloissa1
 

Under de europeiska kulturmiljödagarna 2019 utsätter vi oss för möten vid underhållning och konst.

Hurdan konst berör? Hurdan underhållning väcker tankar? Vad får en att le, skratta och gråta? Hurdana rum väcker berättelser till liv? Olika slags upplevelser hänför och lyfter oss över vardagen. Under temaåret för konst och underhållning lyfter vi fram skapandet och upplevandet av konst, olika former av underhållning samt mottagarnas perspektiv och upplevelser. Viktiga är också de platser där erfarenheten och upplevelsen uppstår.

Hela Europa firar

Över hela Europa firas kulturarvet och olika miljöer med temat Arts and Entertainment.

Konst och underhållning förenar Europa: musiken spelar och dansen för med sig när medborgarna runtom i Europa njuter av underhållning och konst i biografer, på museer, i parker och på konserthus. Vi kan även glädjas åt cirkuskonst, litteratur, scen- och bildkonst samt tusentals olika festivaler.

Vem kan delta?

Som evenemangsvärdar kring temat konst och underhållning bjuder vi in alla landets bibliotek, museer, allehanda konst- och kultursällskap, ungdoms- och hobbyföreningar och andra intresserade – var och en är välkommen att ordna program för kulturmiljödagarna och delta i upplevelser i rum för underhållning och konst. Att fira på egen hand är också tillåtet!

Till kulturmiljödagarna hör även Föreningshusdagen. Dans på föreningshuset Västilän Voimantalo.
Till kulturmiljödagarna hör även Föreningshusdagen. Dans på föreningshuset Västilän Voimantalo. © Bild: Jussi Kirjasniemi.

 

Var kan man ordna ett evenemang?

Evenemangsplatsen kan vara vilket som helst ställe i närmiljön: rum för underhållning och konst finns till exempel i föreningshus, skolor, gallerier, ungdomsgårdar, gator, parker, museer, naturen och städerna.

När kan man ordna ett evenemang?

Evenemang kan ordnas året runt. Dagarna firas 2. - 8.9.2019.

Vad kan evenemanget bestå av?

Under tidigare år har det på De europeiska kulturmiljödagarna ordnats till exempel utflykter, by- och stadsdelsfester, guidade rundvandringar, verkstäder och öppna hus – du kan även komma med ett helt eget sätt att fira temat!

Publicerad 14-01-2019 kl. 12.53, uppdaterad 14-02-2019 kl. 12.36