Känn ditt arv, dela din historia 2018

Europeiska kulturmiljödagarna 2018
 

Under Europeiska kulturmiljödagarna 2018 uppmärksammar Finland kulturarvet.

I hela Europa firas året under temat European Heritage: The Art of Sharing.

Känn ditt arv, dela din historia

Temat för året uppmanar oss att utveckla vår kulturella kompetens tillsammans. Låt kulturarvet bli en mötesplats och ett redskap för dialog!

Under temaåret samlar vi in berättelser om kulturarvet i samarbete med Finska Litteratursällskapet.

  • Hur väl känner du till ditt kulturarv?
  • Hur ser din kulturmiljö ut, och hur låter, doftar och känns den?
  • På vilket sätt påverkas du i dag av känsloarvet från gångna tider?
  • Vad vill du veta, uppleva och lära dig mer om?
  • Vad vill du berätta om din egen kulturmiljö, och vad vill du veta om andras?
  • Vad allt omspänner kulturarvet, och hur kommer historien om det att fortsätta?
Europeiska kulturmiljödagarna 2018 bild 2
 

Under temaåret får bl.a. vardagen, familjen, släkten och mikrohistorien en central roll, likaså den tradition som kännetecknar människor av olika ålder och gemenskaper – allas berättelser utgör en del av det europeiska kulturarvet.

Också konsten, filmberättandet, byggseder och historieberättandet utgör gemensamt europeiskt byggmaterial. Demokratin och de mänskliga rättigheterna betraktas ofta som gemensamma europeiska värderingar. Hur tar de sig uttryck i vårt kulturarv?

Exempelvis bibliotek, arkiv, museer, släktföreningar och andra föreningar – och naturligtvis alla andra intresserade – är välkomna att ordna program under kulturmiljödagarna. Platsen för evenemanget kan vara vilket ställe i närmiljön som helst: kulturmiljöer finns bl.a. i anslutning till föreningshus, skolgårdar, minnesmärken, ungdomsgårdar, närliggande skogar och städernas centrum. Det har tidigare ordnats t.ex. utflykter, by- och stadsdelsfester, guidade rundvandringar, workshoppar och öppet hus-evenemang – du kan också hitta på ett alldeles eget sätt att fira kulturarvet!

Under kulturmiljödagarna ordnas också Föreningshusets dag. Dans på Västilän Voimantalo. © Jussi Kirjasniemi
Under kulturmiljödagarna ordnas också Föreningshusets dag. Dans på Västilän Voimantalo. © Bild: Jussi Kirjasniemi.
Europaåret logo
 

Kulturarvsåret 2018

Temat för årets kulturmiljödagar är kopplat till det mer omfattande Europaåret för kulturarv, som i Finland samordnas av Museiverket. De europeiska kulturmiljödagarna är en av de viktigaste insatserna för att genomföra kulturarvsåret. I Finland ligger fokus på vars och ens delaktighet i kulturarvet.

Läs mer: Europaåret för kulturarv 2018

Koko Eurooppa
 
Publicerad 26-03-2018 kl. 13.45, uppdaterad 26-03-2018 kl. 14.38