Ett hållbart arv 2022

Bild: Finlands Hembygdsförbund, Bisher Sawan.
© Bild: Finlands Hembygdsförbund, Bisher Sawan.

 

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna Ett hållbart arv bjuder in att göra något för hållbart kulturarv och hållbar morgondag.

Kulturarvet är närvarande överallt: på landsbygden och i staden, i landskapet, färdigheterna och berättelserna. Det skapar en trivsam levnadsmiljö samt ger rötter och betydelse för oss. Ett mångsidigt bevarande av kulturarvet erbjuder även kommande generationer en grogrund för välbefinnande och kreativitet. Bevarandet av kulturarvet är hållbar utveckling som bäst.

Vad gör ni för morgondagen?

Vilket kulturarv är så viktigt att ni vill bevara och lyfta fram det? Vad skulle ni kunna göra för en bättre morgondag? Hållbarhet främjas bland annat genom att upprätthålla och förmedla kunskap och färdigheter, renovera det befintliga, utnyttja material på nytt och främja naturens mångfald.

Genom att presentera lokala tjänster och objekt får man nya försvarare för dem även i framtiden. Ordnande av ett evenemang lockar även ny publik att bekanta sig med ortens intressanta natur- och kulturarv.

Evenemangsidéer

Man kan delta i kulturmiljödagarnas program 2022 med många slags evenemang och jippon. Idéer för planeringen av ett eget evenemang hittar ni nedan.

Att reparera gammalt och hantverk

 • en renoveringskurs eller pimpningsverkstad
 • en traditionell matlagningsverkstad
 • ett hantverksevenemang

Lokal verksamhet och lokala särdrag

 • öppna dörrar till ett lokalt museum eller ett föreningshus
 • en promenadrunda till lokalt värdefulla objekt
 • ett evenemang för att samla in lokala berättelser

Natur och landskap

 • talko i traditionslandskapet
 • plantering av träd
 • handledning för att anlägga en äng

Alla kan ordna evenemang – året runt

Alla är välkomna att meddela sitt eget evenemang i kalendern för kulturmiljödagarna.

Kulturmiljödagarna firas 5–11.9.2022 men evenemang kan ordnas även vid andra tidpunkter. Utöver publikevenemang kan kulturarvet firas på nätet, på distans och på egen hand.

Tips för att ta hänsyn till hållbarhet vid evenemang

Du kan ta hänsyn till hållbarhet både i evenemangets innehåll och i arrangemangen. Du kan till exempel göra följande:

 • Använda lokala tjänster och produkter.
 • Med evenemanget stöda möten mellan människor, deltagande i egen närmiljö, kunskap om egna rötter och lokal stolthet. Presentera Finlands främsta sevärdheter och kulturarv för resenärer.
 • Ordna evenemanget så att inträdet är gratis eller till ett självkostnadspris så att alla har möjlighet att delta.
 • Om möjligt, välja en plats som är lätt att nå, till exempel till fots, på cykel eller med kollektivtrafik.
 • Ordna evenemanget under dagen så att det finns gott om naturligt ljus.
 • Undvika onödiga inköp och dra nytta av varulån och uthyrningsbutiker avsedda för evenemangsarrangörer i området.
 • Undvika inköp av engångsartiklar.
 • Minimera mängden avfall som uppstår vid evenemanget.
 • Skaffa tydliga sorteringsbehållare och återvinna om det uppstår avfall under evenemanget.
 • Föredra lokala och säsongsbetonade produkter och vegetarisk mat.
 • Be deltagare att ta med egna kärl, om möjligt, om det finns servering på evenemanget. Ge rabatt på egna kärl.
 • Undvika pappersutskrifter och tryckprodukter och bara marknadsföra evenemanget på nätet.
 • Använda miljövänligt papper och bara skriva ut så mycket som behövs, om tryckprodukter behövs.
 • Beställa återanvändbara material från Europeiska kulturmiljödagarna, till exempel lapptyg.
 • Använda miljömärkta eller naturliga rengöringsmedel för att städa upp evenemangsplatsen.

Ytterligare uppgifter

 • Sustainable Heritage, engelskspråkig broschyr på webbsidan www.europeanheritage.com
 • Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ym.fi, tfn 0400 143 956
 • Riina Koivisto, Finlands Hembygdsförbund, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi, tfn 044 9834 555
Publicerad 05-11-2021 kl. 11.08, uppdaterad 06-04-2022 kl. 13.52