Kulturmiljöskaparna

Logon Kulturmiljöskaparna

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers är en tävling för barn och unga, där man reflekterar över sitt eget kulturarv och dess europeiska dimensioner. Med tävlingen vill man uppmuntra barn att bekanta sig med sitt kulturarv samt hantera den genom berättelser.

I tävlingen 2022 reflekterar man över vad det europeiska kulturarvet är. Vilka drag i ert kulturarv är lokala och vad är gemensamt med resten av Europa?

I tävlingsarbetet ber man deltagarna att observera årstemat, det vill säga hållbart arv. Berättelsen kan vara förknippad med immateriell eller materiell kultur, den kan vara en del av naturens mångfald, olika färdigheter eller traditioner, eller så kan den vara digitalt arv. Hållbart kan till exempel vara överföring av en berättelse eller tradition från en generation till nästa, laga och ta hand om någonting gammalt, upprätthållande av traditionella färdigheter eller att sköta om miljön.

Vem kan delta

Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna i två olika åldersserier:

 • grupper med 6–11-åringar (födda mellan 2011–2016)
 • grupper med 11–17-åringar (födda mellan 2005–2010)

Gruppstorleken för 6-11-åringar är inte begränsad. För 11-17-åringar rekommenderas att begränsa gruppstorleken till 2-5 personer.

Gruppen ska ha en gruppledare, en mentor. En ledare kan endast vara en person som arbetar på en etablerad organisation med barn och unga och vars brottsliga bakgrund har utretts av arbetsgivaren.

Syftet med mentorn är att stödja, uppmuntra och inspirera barn och unga i genomförandet av arbetet. Ämnet, framställningssättet och innehållet ska ha valts, planerats och genomförts av barnen.

Tävlingstid

I år kan man delta i tävlingen under perioden 15.8–20.12.2022. .

Januari 2023 – Nationell bedömning och tillkännagivande av vinnarna av de nationella serierna
Februari 2023 – Internationell bedömning

Mars 2023 – Tillkännagivande av vinnarna av den internationella tävlingen, webbmöte för vinnarna på internationell nivå, Tävlingsbidragen på utställning i Strasbourg.

Hur kan man delta?

 1. Välj ett ämne för er berättelse. Undersök tillsammans er miljö och ert kulturarv och sök svar på följande frågor:
 • Vad är vårt europeiska, hållbara kulturarv?
 • Vad betyder kulturarvet och traditioner för oss?
 • Vad vet vi om europeiska kulturarvet?
 • Hur syns det europeiska arvet och berättelsen omkring oss, i vårt eget kulturarv?
 • Vad är det mest intressanta med det egna, lokala arvet? Är det någonting unikt eller har det kopplingar till andra ställen i Europa?
 • Vad är hållbart arv eller vad gör arvet hållbart
 1. Berätta er historia genom att göra en högst fem minuter lång video eller ett fotografi, en målning, en ritning eller annan visuell framställning samt en högst 800 ord lång historia som kompletterar bilden/videon. Obs! Bilderna kan laddas upp endast i png-, gif-, jpg- eller jpeg-format. Videon kan laddas upp endast med YouTube-länk eller Vimeo-länk. Vid behov videon kan laddas upp till Kulturmiljödagarnas YouTube-kanal. Vänligen kontakta Hanna Hanna.P.Hamalainen@gov.fi eller Riina Riina.Koivisto@kotiseutuliitto.fi.
 2. Ladda upp ert grupparbete och de begärda deltagaruppgifterna på www.europeanheritagedays.com > "Send your experience".  Observera att arbetena och deltagaruppgifterna visas offentligt på webbplatsen. Gruppledaren ska ta hand om tillstånden gällande barns/ungas deltagande samt publiceringen av personuppgifter och arbeten. Gruppledaren ansvarar också för publiceringsrättigheterna för andra parters fotografier, videor, musik eller annat material som eventuellt ingår i verket.

Eftersom tävlingen är europeisk, kan man välja att presentera kulturarvet på engelska.
 

Vid bedömning uppmärksammas

 • Arbetets särprägel och kreativiteten som använts
 • Hur väl arbetet besvarar frågorna som presenteras i punkt 1 ovan

Priser

Den finländska juryn väljer ut det bästa arbetet av båda åldersserien som belönas med en presentcheck på 200 euro. Dessutom får det bästa arbetet i båda serierna delta i den europeiska tävlingen Young European Heritage Makers.

Vinnarna i vardera åldersgruppen får möjlighet att presentera sitt tävlingsbidrag vid prisutdelningsceremonin som ordnas på webben. Tävlingsbidrag ska även utställas i Strasbourg. Vinnarna får dessutom diplom. 

Vinnarna av tävlingen på nationell nivå tillkännages i januari 2023 och vinnarna på europeisk nivå i mars 2023.

Ytterligare uppgifter

Bekanta dig med mer detaljerade instruktioner och delta i tävlingen:

Tävlingen Young European Heritage Makers har sitt ursprung i Finland, i tävlingen Kulturmiljöskapare som utvecklades år 2013. Tävlingen utvidgades 2018 till en europeisk tävling.

Riina Koivisto, Suomen Kotiseutuliitto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 9834 555

Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.p.hamalainen@gov.fi, puh. 0295 250 095

Publicerad 06-11-2019 kl. 12.54, uppdaterad 07-11-2022 kl. 11.57