Ordna ett evenemang

Alla är välkomna att ordna program inom ramen för kulturmiljödagarna. Det kan ske i form av öppet hus, en guidad rundtur, en utställning, en workshop eller en tillställning av annat slag. Evenemanget kan vara öppet för allmänheten eller riktat till en mindre målgrupp.

Principer för publika evenemang

  • Ordna evenemangen den andra veckan i september eller vid en annan tidpunkt som eventuellt är lämpligare.
  • Du kan ordna öppet hus i byggnader eller på platser som vanligtvis inte är öppna för allmänheten eller ordna guidade rundturer, utställningar, föreläsningar, konserter eller annat program.
  • Ordna gärna avgiftsfria evenemang eller se till att man kan delta till självkostnadspris.
  • Nämn "Europeiska kulturmiljödagarna" i evenemangets namn eller skriv t.ex. i underrubriken att programmet ordnas som en del av Europeiska kulturmiljödagarna.
  • Använd vänligen Europeiska kulturmiljödagarnas logotyp och slogan "Studera det förflutna, skapa framtiden" i pressmeddelanden och annonser om evenemangen.
  • Anteckna evenemangen till kalender i här webbsidan (här: Ehdota uutta tapahtumaa) så att informationen också överförs till den internationella sidan www.europeanheritagedays.com, som täcker allt program som ordnas inom ramen för European Heritage Days.
Publicerad 08-04-2016 kl. 11.54, uppdaterad 24-05-2022 kl. 14.54