Gå till innehållet

Historia

I Frankrike ordnades 1984 en dag för öppna dörrar i historiska monument. Då kunde man gratis bekanta sig med byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bland dessa fanns också platser som vanligtvis är stängda för den stora allmänheten.

Frankrike avgav rapport över sin öppna dörrars dag på Europarådets ministermöte i Granada 1985, varefter flera europeiska länder anordnade liknande dagar bl.a. Holland, Luxemburg, Sverige, Malta och Belgien.

Officiellt grundade Europarådet Dagarna för Europas byggnadsarv 1991. I Finland ordnades dagarna första gången 1992.

Årsteman i Finland

2016 Gemensamma platser och miljöer
2015 Industrins och teknikens arv
2014 Den osynliga kulturmiljön
2013 Länge leve byggnaden
2012 Motions- och idrottsmiljöer
2011 Kulturens vägar
2010 Bebyggd landskap
2009 Kommun- och stadshus
2008 Föreningshusen i Finland
2007 Interiörer
2006 Platser för ankomst och avfärd
2005 Parker och trädgårdar
2004 Egen härd är guld värd
2003 Byggnadsarvets år, Hus & Rum
2002 Från marknad till market
2001Barndomens bebyggda miljö
2000 Ta i trä
1999 Ortsnamnen - Minnen i miljön
1998 Återuppbyggandet
1997 Självständighetens decennier i byggnader
1996 Torg och öppna platser
1995 Kyrkor med omgivning
1994 Dagen för min hembygd
1993 Industribyggnader
1992 Arkitektur under det 20 århundradet
Publicerad 11.4.2016 kl. 10.32, uppdaterad 7.2.2017 kl. 12.55