European Heritage Days Stories publicerar berättelser och finansierar projekt

European Heritag days Stories -tunnuskuva 2022
 

Inom ramen för European Heritage Stories beviljas understöd för berättelser om det europeiska kulturarvet. De tio bästa berättelserna och tillhörande projektförslag kan beviljas upp till 10 000 euro i finansiering. Berättelserna och projektförslagen ska lämnas in på engelska eller franska. Understöd 2022 kan ansökas av aktörer som under de fyra senaste åren har ordnat evenemang under Europeiska kulturmiljödagarna. 

Läs mera:

Publicerad 14-08-2019 kl. 10.51, uppdaterad 19-11-2021 kl. 10.40