Gå till innehållet

Diehtu sámegillii

Dáid siidduin gávnnat dieđu Eurohpá kulturbirasbeivviin sámegillii.

Tain siijđoin tun kaavnah tiäđu Euroop kulttuurpirâspeeivijn sämikielân.

Täin seeidain kaaunak teâđ Euroopp kulttuurpirrõspeeiʹvin sääʹmǩiõʹlle.

Publicerad 26.7.2018 kl. 13.28, uppdaterad 10.12.2020 kl. 13.06