Diehtu sámegillii

Dáid siidduin gávnnat dieđu Eurohpá kulturbirasbeivviin sámegillii.

Tain siijđoin tun kaavnah tiäđu Euroop kulttuurpirâspeeivijn sämikielân.

Täin seeidain kaaunak teâđ Euroopp kulttuurpirrõspeeiʹvin sääʹmǩiõʹlle.

Publicerad 26-07-2018 kl. 13.28, uppdaterad 10-12-2020 kl. 13.06