Renovering är inte nybygge

Panu Kaila

Nybyggaren börjar från ett tomt bord. Det finns ännu ingenting på tomten och allt kan göras på väldigt många olika sätt. Renoverarens bord är däremot dukat. Allting kan naturligtvis ändras. Man kan göra förbättringar, men förbättringarna återspeglas i miljön och ger upphov till nya förändringar som lätt också medför försämringar. Varje förändring kostar dessutom.

Det lönar sig att renovera en gammal byggnad steg för steg.
Det lönar sig att renovera en gammal byggnad steg för steg. © Bild: Museiverket.

Samexistens mellan nytt och gammalt

Tillägg är en aning lättare att göra än förändringar, men också dessa måste göras med eftertanke. Ett tillägg kan i och för sig vara dugligt på alla sätt, men stå i bjärt kontrast till omgivningen Lösningarna “Passar som pjäxor till frack” blev vanligare på 1960-talet då man ansåg att ett modernt tillä

Det lönar sig att bevara gamla byggnadsdelar.
Det lönar sig att bevara gamla byggnadsdelar. © Bild: Maire Mattinen, Museiverket.

g alltid skulle göras så att det såg modernt ut. Glaslådor byggdes på nyrenässansens dekorativa affärspalats. En ytterdörr i empirestil fick en gruvstötta som handtag. Fönster med sex rutor byttes till fönster med en ruta och ett vädringsgaller. Åskådaren fick inte föras bakom ljuset, man måste vara ärlig.

 

Idag går man lätt till en annan ytterlighet. Man försöker bedra åskådaren med lösa spröjs. Den digra kollektionen av färdiga ytterdörrar är från amerikanska seriefilmer och passar helt enkelt inte in i den finländska traditionen. Falsk romantisering lämnar lika fula spår som stram modernisering. Jag anser att helheten avgör. Ett tillägg som terroriserar närmiljön är dåligt, oberoende av hur ärligt och fungerande det är. Planeringen är som mest krävande då man måste lägga till något som inte ens existerade under den tid som huset byggdes.

Den forna bondestugan hade ingen elbelysning. Hurdan lampa passar i stugan idag? Definitivt inte en takkrona i brons som imiterar prakten i herrgårdssalarna, utan snarare något anspråkslöst. Inte heller ett alltför klart sken, inte det kalla ljuset från en energisparlampa eller spothalogen. Och hurdant garage passar på gården vid ett jugendhus? Inte en låda av korrugerad plåt, men inte heller ett jugendhus i miniatyr, eftersom garaget ändå får nöja sig med att vara enbart en tilläggsbyggnad.

Känn ditt hus

Fönsterreparation på eget initiativ.
Fönsterreparation på eget initiativ. © Bild: Museiverket.

Renoveringen lyckas i allmänhet bäst då objektet är ett bekant och bebott hus. Man känner till de starka och svaga sidorna och har haft tid att fundera många gånger: Om jag skulle placera den här på det här sättet? Ditt och datt skulle behövas här, vad vore bäst? Skynda långsamt, då mognar de bästa lösningarna. Innan du börjar renovera bör du fundera på vad som är värdefullt för dig i huset. Vilka är sådana viktiga värden eller sådana känsliga ställen för dig som det lönar sig att skydda också om du måste pruta på något annat?

Renoveringsprojektet utvidgas obemärkt

Mycket ofta köper en familj ett gammalt hus och börjar sedan energiskt renovera det för att kunna flytta in. Brådskan kan vara dikterad av tvång. Då krävs eftertanke. Det är bättre att begränsa renoveringen till det nödvändiga än att ändra allt “medan man är i farten”, såsom byggarna rekommenderar. När ställningar finns på plats för reparation av takskägget vill man också förnya taket, trots att det gamla skulle ha hållit i minst tio år till. När golvet har rivits för spänning ska man i samma veva  städa bort den gamla fyllningen. Sedan kommer man på någon i och för sig harmlös, gammal och torkad rötskada i en golvbalk och konstaterar: ”Den måste ju tas bort och ska vi inte på samma gång  se om det finns skador också i de andra golven”. Renoveringen utvidgas, den reserverade tiden räcker inte till och budgeten spricker. “I renoveringar stöter man på så många överraskningar”, tröstar den nöjde entreprenören, som själv överdrev saken så långt det gick.

Lätt att fästa sig vid det dekorativa

Funktionalismen, dvs. nysakligheten, uppstod på 1920-talet, men påverkar fortfarande på många sätt. I funktionalismen betonades framförallt det funktionella i byggandet. Ljushet, renhet, enkelhet och lättskött prioriterades framom de “meningslösa” dekorationsstilarna och “falska” ornamenten. Inför motiveringarna som vädjade till förnuftet glömde man likväl människornas känslor. De rika formerna var inte meningslösa, utan vädjade till känslorna. Det är lättare att älska en vacker byggnad än en saklig låda. Var känslig för allt som är värt att älska i ditt hus!

En typisk 1920-talsvilla förvandlas lätt till ett exempel på 2000-talets grundrenovering. Sådant har inget historiskt värde. Värdet på en gammal byggnad ligger i dess ålder, inte i former, stilrenhet eller dekorationer som är behagliga att se på. De kan rekonstrueras när som helst, men om det gamla försvinner är det oersättligt. Det är lång leveranstid på ett hus – eller ett fönster eller ett golv – som är hundra år gammalt.

Förnuft och känslor i husköpet

Det är lätt att gilla en vacker byggnad.
Det är lätt att gilla en vacker byggnad. © Bild: Soile Tirilä, Museiverket.

Det är en mycket känslomässig sak att köpa ett gammalt hus. Det är alldeles riktigt. Om du väljer med känsla och sedan märker att du fått ett dåligt hus har det ingen betydelse. Alla misstar sig någon gång i sina känslor. Det är inte farligt. Men, om du använder förnuftet och ditt hus visar sig vara dåligt, då är du helt enkelt dum, självförebråelserna börjar gnaga. Att jag kunde vara så korkad!

Om du anlitar en expert inom byggbranschen för bedömningen av husets skick, ska du hålla honom i styr. Han ska berätta i hurdant skick konstruktionerna är, men han får inte påverka köpbeslutet i någon riktning. Experten är en bra dräng men en dålig husbonde. “Själv skulle jag inte köpa det här huset”, råder byggteknikern. “Bra, då vet jag att det är bra för mig”, tänker du. Du har märkt att du har helt andra värderingar och att huset exakt motsvarar dina drömmar. De där gamla fönstren och den slitna brädningen, som han rådde dig att snabbt byta ut, är ju ett härligt budskap från en svunnen värld.

Gammalt och slitet är vackert

De flesta människor och i synnerhet aktörerna inom byggbranschen prioriterar nytt framom gammalt, alltid och överallt. I reparationer är det fråga om enbart hur stora förändringar beställaren har råd med. En reparation är bättre ju mindre gammalt som förblir synligt. Om du är av denna åsikt, – och det är ingen synd – köp inte ett gammalt hus! Lämna de gamla åt dem som faktiskt värdesätter tiden och som anser att en sliten spegeldörr och ett buckligt fönsterglas är skatter. Om du gillar stilen och formen på ett gammalt hus, men inte äkta material, det sneda och det slitna som tiden fört med sig, så ska du hellre bygga ett hus i gammal stil och inte förstöra det som är äkta gammalt.

Vid köpet av ett gammalt hus behövs också känsla.
Vid köpet av ett gammalt hus behövs också känsla. © Bild: Soile Tirilä, Museiverket.

Tragedin i en renovering ligger ofta ändå i att den som ärver ett gammalt hus är en person som inte ens kan tänka sig att flytta bort från sin barndomsmiljö. Däremot kliar det nästan i hans fingrar att få bort allt det slitna och de unkna hörnen som berättar om det förgångna, damma av det gamla hemmet så att det blir toppmodernt. Och igen försvinner något som många har sökt med ljus och lykta.

Ovan försvarade jag äkta byggnadsdelar som minner om det förgångna. Den nakna sanningen idag är tyvärr att man nästan alltid blir tvungen att reparera det som har ändrats för ett tjugotal år sedan. Ursprungliga och orörda frontmannahus är en raritet som man stöter på enbart på avlägsna orter, för att inte tala om lantgårdar.

Den sparsamme skjuter upp arbetena

Värmeisolering har lagts till på yttre sidan av huset, vilket har lett till att fönstren ligger i gropar och fasaden ser tung ut.
Värmeisolering har lagts till på yttre sidan av huset, vilket har lett till att fönstren ligger i gropar och fasaden ser tung ut. © Kuva: Maire Mattinen, Museiverket.

Jag vågar påstå att det aldrig är ekonomiskt lönsamt att lägga till mer isolering eller att förnya fönstren. Ge upp tanken på att en reparation ger besparingar. Du får inte ens räntan på pengarna tillbaka. Däremot kan en förbättring av boendebekvämligheten eller en reparation av skador kräva mer isolering. Om väggarna känns kalla i sovrummet kan detta åtgärdas på ett ekonomiskt sätt genom att isolera sovrummet – inte hela huset. Om den yttre brädningen förnyas, lönar det sig att lägga in en aning isolering under den. Om du förnyar fönstren – fastän du installerar de ändrade stora rutorna i sin gamla, trivsamma lilla karm – går det bra att låta göra treglasfönster.

Under en sliten målad yta är träet ofta helt kurant.
Under en sliten målad yta är träet ofta helt kurant. © Bild: Maire Mattinen, Museiverket.

Ju mindre du gör, desto billigare blir det. Detta är grundregeln för en reparation. Överväg alltså noggrant vad du absolut vill ändra – även om du gör det bara för att känna dig bättre. Fundera på vad du väl kan grubbla över vid en senare tidpunkt. Gå slutligen igenom listan över de så kallade nödvändiga reparationerna och undersök vad du lika fullt  kunde strecka över med rödpenna. Det är mycket viktigt att försöka fördela reparationerna över flera år. Ett stort engångslån eller en stor engångsrenovering blir mycket tyngre än att låta göra arbetena steg för steg i den takt som medlen tillåter. Om inte byggnaden är en förfallen ödestuga, finns det inget som faktiskt kräver reparationer. Felaktiga, tidigare reparationer är en annan sak. Då kan hela stugan hålla på att bli uppäten av svamp.

Luftkonditionering skapar problem

Små renoveringar och förnyande av det som är slitet får göras utan formaliteter, men större projekt, till exempel ändringar av rumsdispositionen, kräver ett myndighetslov. Det kan leda till att en begränsad förbättring inte duger, utan hela byggnaden måste uppfylla dagens stränga bestämmelser. Detta är fallet åtminstone då det är fråga om en total grundrenovering. Byggbestämmelserna riktar in utvecklingen på termosflaskhus och maskinboende. De som producerar luftkonditioneringsteknik kräver att hälsosam inneluft alltid ska vara filtrerad, cirkulerande, ha jämn kvalitet, vara föruppvärmd. Man måste alltså använda maskiner, och maskinerna fungerar inte ordentligt om inte den fria luftväxlingen elimineras. Maskinerna och kanalerna höjer naturligtvis de redan höga byggkostnaderna. Maskinerna kräver underhåll och måste förnyas regelbundet, vilket leder till större utgifter för invånaren. Det är inte längre enbart på arbetsplatsen som man behöver lida av problemen med luftkonditioneringen, nu gör man det hemma också.

Husteknik är svår att gömma

Det är svårt att installera ny teknik i en gammal byggnad så att den inte syns.
Det är svårt att installera ny teknik i en gammal byggnad så att den inte syns. © Bild: Maire Mattinen, Museiverket.

Det största problemet med att reparera ett gammalt hus börjar vara att tränga in dagens maskinella luftkonditionering och de massiva elinstallationerna i byggnaden så att de blir så osynliga som möjligt. Tidigare rekommenderade jag synliga elledningar, men om tjocka plastledningar i mattliknande fält behövs, vill ingen se  på dem. Man måste alltså fixa med fodral och höljen. Dagens belysningsplanerare försöker framförallt maximera ljusstyrkan. Varje hörn ska vara klart belyst och halogenrader installeras i hela taket. Det operationssalslika ljusflödet är inte särskilt hemtrevligt, men man måste ju sälja lampor och förbruka el.

Luftventilerna i taket gör att hemmet ser ut som en anstalt. När det gäller nybygge kan dessa placeras med eftertanke eller gömmas redan i planeringsskedet, men i ett rum med ett obrutet slätt tak är det en omöjlighet. Det svaga surret och den obestämda luftströmmen från luftkonditioneringen är oåterkalleligt  ansträngande på ett helt annat sätt än passerande bilar eller känningen av en storm som ett drag inomhus.

Naturlig självdragsventilation är inte direkt förbjuden ens i de nya bestämmelserna, men det är mycket enklare att uppfylla kraven med ett maskinellt system. Borde man ändå inte bygga och reparera bostäderna för människorna och inte för bestämmelserna?

Texten grundar sig på artikeln "Oma koti - omakotiasuminen Suomessa" som publicerades år 2005 under dagarna för Europas byggnadsarv.

Publicerad 18-11-2010 kl. 11.00, uppdaterad 06-09-2018 kl. 13.26