Förnuftig reparation

Kloka reparationsprinciper - Artiklar RSS

Kerrostalon ikkunoita

Byta eller reparera fönster?

19-01-2018
Mari Mannevaara
Fönstren inverkar väsentligt på husets utseende och de berättar om sin tids byggnadsteknik och arkitektur. Det vore alltid bra att bevara och renovera både gamla och nyare fönster när man bygger om ett hus.
Rintamamiestalo Espoon Mankkaalla

Småhusens konstruktioner 1940–1970

19-01-2018
Minna Lukander
Frontmannahuset var den ledande småhustypen under återuppbyggnadstiden. Det baserade sig på typhusritningar för dem som byggde själva. Under 1950-talet flyttades tyngdpunkten inom bygget till våningshus. Även radhus blev mer vanliga.
Visavuoren taiteilijakodin kattoja

Yttertak på kulturhistoriskt värdefulla byggnader

17-01-2018
Erkki Mäkiö
Det har använts varierande material för yttertaken och genom tiden kan man identifiera trä-, järn-, tegel- och filtperioder. Trots att yttertakets funktion är teknisk är det också en del av byggnadens yttre arkitektur.
1970-luvun elementtirakenteinen kerrostalo

Grundkonstruktioner och husteknik i våningshus från 1880-talet till nutiden

17-01-2018
Pia Ilonen
De bärande konstruktionerna i ett höghus kan vara platsbyggda, element eller en kombination av dessa. Under de senaste åren har elementen blivit allt vanligare konstruktioner, istället för att mura på plats.
1800-luvun lopun porrashuone Helsingin Kruununhaassa.

Trapphus och deras arkitektoniska betydelse

18-11-2010
Pia Ilonen
I trapphusen kan man tydligt se olika epoker. Trapphusens arkitektur utgår från de konstruktioner som var möjliga under byggnadstiden samt tidens gällande stilinriktningar.
Rakennuksen korjaamista

Renovering är inte nybygge

18-11-2010
Panu Kaila
En nybyggare börjar från noll medan den som renoverar ett hus kommer till ett dukat bord. Man kan förbättra en byggnad, men detta återspeglar sig på omgivningen och leder till nya förändringar. Varje ändring kostar.
Nuorisoseurantalo Valhalla Espoon Kauklahdessa

Lyckad renovering, föreningshus som exempel

22-10-2008
Leni Pakkala
Då man renoverar ett föreningshus bör man beakta byggnadens skick, dess användare och kulturhistoriska värden. Om man inte beaktar alla dessa tre grundpelare blir slutresultatet vagt.
Hirsitalon korjaaminen

Den som bygger kan spara naturresurser

19-09-2008
Erja Heino
Mycket av Finlands naturresurser används till byggen. Det går åt särskilt mycket material för mark- och vattenbyggen, men även till husbyggen. Det är emellertid möjligt att minska användningen av naturresurser under en byggnads livstid.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.36, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.36