Förnuftigt husunderhåll

Artiklar RSS

Eri aikakauden tapettikerroksia runoilija J. L. Runebergin 1800-luvun kodissa Porvoossa. Kuva: Markku Haverinen, Museovirasto.

Tapeten har hört till heminredningen i flera hundra år

10-07-2018
Erika Tiainen och Elisa Heikkilä
Färger och mönster på tapeter från olika tidsperioder ett kulturarv och historia över heminredning och bygge som lätt försvinner. Museiverket har en tapetsamling för vilken man samlat in cirka 6 000 tapetprover som återger olika stilperioder. Samlingen organiseras och skyddas som bäst.
Peittomaalattu lattia, Merikarvia, Lauttijärvi, kuva Satakunnan Museo.

Traditionella trägolv och behandlingen av dem

21-05-2018
Tuulikki Kiilo
Fram till början av 1900-talet var trä det vanligaste golvmaterialet i husen i Finland. Ett trägolv är mycket långlivat och om ytan blir sliten kan den enkelt slipas och behandlas på nytt. Med såpskurning eller mjölkbehandling behåller golvet nästan sitt trärena utseende, men golvet kan även lackas, laseras eller täckmålas.
Taiteilijatalo Lallukan restauroitu aula

Renovering och restaurering av Lallukka konstnärshem

18-04-2018
Simo Freese
Lallukka konstnärshem, som ritades av arkitekt Gösta Juslén, byggdes i Främre Tölö i Helsingfors 1933. I början av 2010-talet var huset i behov av en grundläggande renovering och restaurering.
Rapattua seinäpintaa

Reparation och målning av putsad fasad

19-01-2018
Minna Lukander
De traditionella putstyperna är treskiktsputs, tvåskiktsputs och enskiktsputs. På 2000-talet fick de sällskap av isoleringsputs. Det är bra att göra en konditionsgranskning innan man förbättrar rappningen.
Betonijulkisivu

Undersökning av betongfasaders skick, reparationsmetoder och deras inverkan på byggnadens arkitektur

17-01-2018
Jukka Sulonen
Betongfasader skadas av luft, fukt, sol och frost samt fukt som kommer inifrån och ändringar p.g.a. att huset rör på sej. Då man väljer restaurationssätt bör man beakta arkitekturen samt undersöka och bedöma skicket.
Porrashuone

Byggande av hiss i gamla hus

17-01-2018
Pia Ilonen
Att bygga en hiss i ett våningshus ökar trivseln och boendekomforten, så det lönar sig då man renoverar trapphuset. Hissbygget är beroende av det gamla husets konstruktioner och utrymmet i trapphuset samt byggnadskonstens värde.
Parvekelasituksia kerrostalossa

Inglasning av gamla balkonger i våningshus

17-01-2018
Pia Ilonen
Sedan slutet av 1980-talet har det blivit allt vanligare att glasa in gamla balkonger. På detta sätt vill man få skydd mot väder och vind och förbättra balkongernas användbarhet. Med tanke på byggnadernas utseende och karaktär ska inglasning av gamla balkonger övervägas omsorgsfullt.
Ullakkotilat on otettu asuinkäyttöön

Vindsutrymmen i bruk som bostäder

16-01-2018
Jukka Sulonen
Att bygga på vinden är en form av nybygge, men det är en engångshändelse som kräver mycket hantverk på en tekniskt krävande byggarbetsplats. Innan man ger sig in på ett sådant projekt bör man fundera varför.
Peltikate

Plåttak

16-01-2018
Sami Kälkäjä
Plåttaken kan delas in i två huvudgrupper: falsade plåttak och profilplåttak. Falsade plåttak har använts i Finland sedan 1700-talet och dessa lämpar sig bra för vårt klimat.
Kylpyhuone

Bygga eller reparera våtrum i gamla bostäder

18-11-2010
Martti Lukander
Att bygga och sanera våtrum är krävande arbete som förutsätter planer upprättade av sakkunniga och ansvariga entreprenörer som har godkänts av kommunens byggnadstillsyn.
Pudasjärvi Lassila, följari. Bild: Museiverket.

Skador på timmerbyggnader

30-06-2006
Olli Cavén
Om ett timmerhus t.ex. av naturliga orsaker inte kan sjunka ihop kan detta orsaka skador och leda till luftläckor som måste tätas. Även fukt, svampar och röta skadar stockbyggnader.