De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning

Marja Terttu Knapas

Den medeltida stenkyrkan med sitt imponerande yttertak utgör ett mycket ståtligt, konkret bevis på en långvarig, fast bosättning på platsen i fråga.

Kyrkan i Kaland (fi. Kalanti).
Kyrkan i Kaland (fi. Kalanti). © Bild: Museiverket.

Grundandet av Åbo domkapitel under Uppsala ärkestift och uppförandet av Åbo domkyrka på Unikankare (Sömnens kulle) befäste Finlands ställning som en del av den västerländska katolska kyrkan. De stenkyrkor från 1300- och 1400-talet och början av 1500-talet som byggdes på områdena med fast bosättning på Åland, i södra Finland och längs Bottenvikens kust uppvisar sina landskapssärdrag i gaveltrianglarnas tegeldekorationer och kyrkosalarnas valv.

Kalkmålningarna, som förmedlade det centrala budskapet i Gamla och Nya testamentet och helgonkulten och som prydde kyrkorna, altarskåpen, som ofta hämtades från Östersjöns kuststäder, och t.ex. skulpturer av Sankt Jakob, Martin eller Lars utgör en del av medeltidens allmäneuropeiska helgonkult, som utövades i grunden lika i alla områden inom den katolska kyrkans maktsfär.

Var tid ger sitt bidrag till kyrkan

Kyrkan i Korpo.
Kyrkan i Korpo. © Bild: Museiverket.

Dessa kyrkor, som byggdes för över 500 år sedan, är alltjämt i församlingarnas bruk. Varje epok har bidragit med något eget. Övergången från katolicismen till lutherdomen skedde långsamt på 1500-talet och i början av 1600-talet utan större förluster. De gamla helgonskåpen och målningarna fick stå kvar, bara de inte ägnades någon dyrkan.

Predikstolen och bänkarna, grundelementen i den lutherska predikokyrkan, kom på 1600-talet. Predikstolarna med sina träsniderier i barockstil hade ofta donerats av någon adelssläkt.

Kyrkorna bevarades i stort sett i sin ursprungliga form ända till andra hälften av 1700-talet, då befolkningsökningen förutsatte större kyrkor och den ökade läskunnigheten krävde större fönster för mera ljus. Endast knappt hälften av de medeltida kyrkorna har bevarats utan större förnyelser eller utbyggnader.

 

Förteckning över Finlands medeltida stenkyrkor

Bjärnå kyrka
Borgå domkyrka
Eckerö kyrka, Åland
Esbo domkyrka (ombyggd till korskyrka 1821-23)
Finströms kyrka, Åland
Föglö kyrka, Åland (ombyggd till korskyrka 1859–60)
Geta Kyrka, Åland
Halikko kyrka (ombyggd till korskyrka 1813–15)
Hammarlands kyrka, Åland
Hauho kyrka
Heliga Korsets kyrka i Hattula
Heliga Korsets kyrka i Raumo
Helsinge sockens kyrka, Vanda
Hollola kyrka
Ingå kyrka
Janakkala kyrka (ombyggd till korskyrka)
Jomala, Åland (ombyggd flera gånger)
Karleby kyrka (ombyggd till korskyrka 1788–89)
Karis kyrka
Keminmaa gamla kyrka
Kimito kyrka
Kyrkslätts kyrka (ombyggd flera gånger)
Korpo kyrka
Kumlinge kyrka, Åland
Lammi kyrka
Lemlands kyrka, Åland
Lempäälä kyrka (ombyggd till korskyrka 1835–38)
Lemo kyrka
Lojo kyrka
Lundo kyrka
Masku kyrka
Messuby gamla kyrka (endast sakristian medeltida?)
Virmo kyrka
Nedertorneå kyrka (ombyggd till korskyrka 1794-97)
Nådendals kyrka
Nagu kyrka
Nousis kyrka
Närpes kyrka (ombyggd flera gånger)
Pargas kyrka
Pernå kyrka
Pedersöre kyrka (ombyggd till korskyrka 1787–95)
Pojo kyrka
Pyttis kyrka
Reso kyrka
Rusko kyrka
Renko kyrka (fullständigt ombyggd)
Rimito kyrka
Saltviks kyrka, Åland
Sastamala kyrka, Vammala
Sagu kyrka
Sibbo gamla kyrka
Sjundeå kyrka
S:t Bertils kyrka
S:t Karins kyrka, Åbo
S:t Marie kyrka, Åbo
S:t Olofs kyrka i Kaland invid Nystad
Storkyrö gamla kyrka
Sysmä kyrka (ombyggd till korskyrka 1833–34)
Sääksmäki kyrka, Valkeakoski
Tövsala kyrka
Tammela kyrka (ombyggd flera gånger)
Tenala kyrka, Ekenäs
Tuulos kyrka
Tyrvis gamla kyrka, Vammala
Ulvsby kyrka
Vånå kyrka, Tavastehus
Veckelax kyrka, Fredrikshamn (totalt förnyad efter en brand)
Vemo kyrka
Vittis kyrka (ombyggd till korskyrka 1793 och 1860)
Vårdö kyrka, Åland
Åbo domkyrka

 

Medeltida stensakristior

 

Ackas stensakristia, Toijala
Kalvola stensakristia
Kisko stensakristia (som en del av träkyrkan byggd i början av 1800-talet)   
Kumo stensakristia
Somero stensakristia
S:t Michels stensakristia
Tyrväntö stensakristia, Hattula                     
Urjala stensakristia
Vesilahti stensakristia
Vederlax stensakristia

 

Medeltida kyrkoruiner

 

Korsholms kyrkoruin, Vasa
Kyrkoruinen i Koski Tav. L., Hämeenkoski
Lemböte kapellruin, Lemland
Pälkäne kyrkoruin                               
Raumo stadskyrkas, Heliga Treenighetens kyrkoruin                 
Vichtis kyrkoruin

Publicerad 29-05-2006 kl. 14.55, uppdaterad 14-09-2018 kl. 12.48