Vi tar historien till vårt hjärta

Ilana Rimón

Visste du att i Finland kan du adoptera också en fornlämning eller ett historiskt objekt? Lielahden koulu i Tammerfors har redan under flera år skött underhållet av gravröset från bronsåldern vid Lentävänniemi inom ramen för Birkalands landskapsmuseums projekt Adoptera ett monument. Med gemensamma krafter har kulturmiljöobjektet återfått sin forna glans, medan deltagarna har haft kul och lärt sig mycket nytt och intressant!

Fornlämning söker vän

Historiens vingslag riktigt susar kring den nästan hundra år gamla Lielahden koulu. I den ständigt växande förorten till Tammerfors finns ett modernt shoppingcenter, frontmannavillor från 1950-talet, hundraårig industri och en herrgård från 1800-talet. Enhetsskolan med närmare 600 elever har till och med adopterat ett eget gravröse.

 Adoptera ett monument? Varför inte? År 2009 fick Sami Jaakkola, lärare i historia och samhällslära vid Lielahden koulu, höra att Birkalands landskapsmuseum bjöd ut fornlämningar till frivilliga aktörer som skulle sköta underhållet. Bland objekten fanns flera gravrösen på promenadavstånd från skolan. Vilket lysande tillfälle att ta in lokalhistorien och kulturmiljön i skolarbetet.

Sami kontaktade museet och förhandlingar inleddes omedelbart. Till slut beslöt man att det lämpligaste objektet för skoleleverna var gravröset vid Lentävänniemi, på sin storslagna plats på en strandklippa vid Näsijärvi. Avtal ingicks och det årliga underhållet av röset överfördes från museet till skolan. Det var spänning i luften: Hur skulle skolans och fornlämningens gemensamma framtid se ut?

Ansvar och rekreation

 Idén till att låta utomstående adoptera monument hade ursprungligen kommit till Birkalands landskapsmuseum från Skottland. Tanken på att involvera lokala aktörer i underhållet av fornlämningar och den gemensamma kulturmiljön fick genast gehör bland personalen. Efter grundliga efterforskningar fick man veta att detsamma var möjligt också i Finland med Museiverkets godkännande. Projektet Adoptera ett monument inleddes officiellt 2009.

 Landskapsmuseets arkeolog Kreetta Lesell och byggnadsforskare Miia Hinnerichsen är de bärande krafterna för adoptionsprojektet. De letar fram lämpliga objekt för adoption, presenterar dessa för de frivilliga, gör upp avtal, ger råd och handleder. Den största belöningen för arbetet är när en ivrig skara adopterande möter ett objekt som behöver underhåll, som var fallet i fråga om Lielahden koulu och Lentävänniemi gravröse.

Elever från Lielahden koulu städar upp kring gravröset<br/><br/>
Elever från Lielahden koulu städar upp kring gravröset.
© Ilana Rimón.

Under de första besöken följde personal från museet med Sami och eleverna för att berätta om objektet och ge handledning i det praktiska arbetet. Senare har skolan på egen hand skött underhållet enligt den uppgjorda underhållsplanen. I synnerhet femteklassarna har besökt objektet flera gånger; de har röjt och städat upp i området, rensat ogräs och samtidigt bekantat sig med både gravröset och platsens historia.

Underhållet av fornlämningar och den byggda miljön tar aldrig slut. För en hel skolklass är arbetet ändå både lätt och trevligt, när objektet är väl valt och stöd finns att få vid behov. Lielahden koulu har fattat beslut om adoptionen ”på allvar”, för flera år framåt. Kontinuiteten garanteras också av att verksamheten vid gravröset ingår i skolans nya läroplan.

Underhållsteamet i farten

Hösten 2015 var det klasslärare Anna Salonens femteklassare som stod i tur att göra en underhållstur till gravröset. Klassen hade precis blivit klara med kapitlet om förhistoria och alla 19 elever gav sig ivrigt iväg för att få se ett äkta röse från bronsåldern. Halva färden åkte de kollektivt, halva promenerade de raskt i det soliga höstvädret. Väl framme var belöningen det spännande kravröset och storslagna vyer i naturens famn.

Innan de tog itu med arbetet berättade Sami i korthet för barnen om platsen och dess historiska betydelse. Sedan var det dags att ta fram sågar och skräppåsar. Barnen drog raskt upp ogräs från gravröset och plockade upp skräp i området. Några lite grövre unggranar fälldes också. På tio minuter var allt klart. ”Finns det något mer att göra?”, hördes från flera håll.

Underhållet av gravröset var än en gång avklarat för ett år framåt. Klassen hade gott om tid att ta bilder, äta sin matsäck och diskutera allt de sett och upplevt, innan det var dags att åka hem. Anna planerade redan ett nytt besök på våren, kanske en trevlig picknick vid gravröset.

Ytterligare information och länkar:

Adoptera ett monument (information på finska)

Nurkantakana.fi (information på finska)

Publicerad 09-01-2018 kl. 11.52, uppdaterad 07-10-2019 kl. 15.24