Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr

Susanna Ikola och Jonina Vaahtolammi (red.)

Varje sommar, under två veckor i juli, fylls byggnaderna och gårdsplanen vid Ränkimäki gårdsmuseum i Lappo av hundratals lekande barn. Om det är vackert väder leder ungdomar gårdslekar i den idylliska miljön på gården invid de gamla byggnaderna. Om det råkar regna kan barnen lyssna till sagor och leka inomhus i museets stämningsfulla storstuga.

Perinneleikit
Varje sommar fylls byggnaderna och gårdsplanen vid Ränkimäki gårdsmuseum i Lappo av hundratals lekande barn. © Bild: Lapua-Seura.

Ortens hembygdsförening Lapua-Seura har ordnat evenemanget Traditionslekar vid gårdsmuseet sedan år 2002. I år var det 16:e gången som Ränkimäki gårdsmuseum fungerade som lekplats.

– Samtidigt som barnen lär sig gamla traditionslekar har de också möjlighet att bekanta sig med de gamla byggnaderna och deras historia. Med hjälp av föremålen berättar vi om gamla seder och om hur livet var förr, och ibland ordnas arbetsdemonstrationer i smedjan eller på åkern, berättar Ulla Latomäki, som är sekreterare för Lapua-Seura.

Programmet för barn har livat upp museet

År 2002 stod Lapua-Seura inför ett svårt problem. Ränkimäki gårdsmuseum, som ägs av hembygdsföreningen, och tillhörande femton byggnader var i dåligt skick och det fanns knappt några pengar alls för renovering. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som föreningen fått i gåva riskerade att förfalla.

Perinneleikit-tapahtuman ohjaajat
Redan från början anställdes lokala unga som ledde traditionslekar. © Bild: Lapua-Seura.

Föreningen grubblade över hur byggnaderna skulle kunna räddas. Den bärande tanken var att museet, som levt på sparlåga den senaste tiden, och Lapua-Seuras verksamhet måste få nytt liv. För att återuppliva museet beslutade föreningen att ordna verksamhet för barn, eftersom barn som trivs i en miljö har sällskap av vuxna som också gärna uppehåller sig i området. Aktiv verksamhet på museiområdet lockar flera deltagare, vilket innebär att föreningen då också kan ansöka om understöd.

Redan från början anställdes lokala unga som ledde traditionslekar och som också deltog i skötseln och underhållet av gårdsmuseet. De unga har varit motiverade och samvetsgranna i sitt arbete, och det har varje vår funnits tillräckligt med sökande till uppgiften. På plats finns naturligtvis också alltid vuxna från föreningen som säkerställer att allt fungerar och att säkerhetsaspekterna beaktas. De senaste åren har omkring 25 unga ledare anställts varje sommar, och hälften av dessa har varit lekledare redan föregående år. Det är alltså fråga om ett populärt sommarjobb i Lappo.

Evenemanget har döpts till Traditionslekar (Perinneleikit), även om tanken är att leka olika lekar enligt barnens önskemål. Lekarna pågår två timmar om dagen, och under tiden kan föräldrarna bekanta sig med gårdsmuseet och besöka det café som Lapua-Seura driver.

Den aktiva verksamheten ett kulturmiljöåtagande

Evenemanget var redan från första gången en succé – traditionslekarnas popularitet och betydelse överträffade föreningens alla förväntningar. Under den andra sommaren förlängdes evenemanget till två veckor, och skaran av ledare har vuxit sig allt större från år till år. Som mest har 150 barn lekt och stojat på området samtidigt. Under de två veckorna besöker vanligen några tusen personer området.

Precis som man hoppades har traditionslekarna fört med sig nya aktiviteter och livat upp såväl museet som Lapua-Seuras verksamhet. Efter att det första lekevenemanget ordnades har det utförts många reparations- och restaureringsarbeten på museiområdet, och de största hoten mot byggnadsbeståndet har kunnat avvärjas.

Perinneleikit-tapahtuma Lapualla
När barnen lekar, kan föräldrarna bekanta sig med gårdsmuseet och besöka det café som Lapua-Seura driver. © Bild: Lapua-Seura.

I och med att evenemanget blev allt större började det emellertid också tära på föreningens knappa resurser. Tanken har hela tiden varit att låta traditionslekarna vara ett avgiftsfritt evenemang utan åldersgräns, eftersom det då kan nå en så bred grupp barn som möjligt och likaså många vuxna som bekantar sig med området. Med tiden har man lyckligtvis också fått annat externt stöd för evenemanget, men frivilligt arbete utgör fortfarande en viktig del av arrangemangen.

År 2016 ingick Lapua-Seura ett kulturmiljöåtagande där föreningen förband sig att genomföra evenemanget och samtidigt arbeta för att kulturmiljön ska bevaras och för att allmänheten, speciellt barn, ska vara medvetna om dess betydelse. I samband med traditionslekarna får barnen genom leken samtidigt information om kulturmiljön.

Traditioner och lekar för gamla och unga

Evenemanget är välkänt i regionen, och föreningen får redan på vårkanten frågor om den kommande sommarens program och tidtabeller. Även Lappo stad har gett föreningen erkänsla för det värdefulla arbetet genom att år 2016 bevilja föreningen utmärkelsen Årets kulturgärning i Lappo.

Verksamheten är även en mötesplats för olika generationer; t.ex. de boende i ett åldringshem på orten har varit på utfärd till museiområdet för att titta på traditionslekarna. Evenemanget har varit givande och roligt också för arrangörerna.

– Vi har två livfulla veckor under planering också för i sommar. De barn som är här och leker återvänder hit som lekledare när de blir stora, och de berättar ofta hur skoj de haft det här. Vi vill nu ge dagens barn lika fina upplevelser, säger Ulla Latomäki.

Lapua-Seura på Facebook

Lapua-Seuras kulturmiljöåtagande (på finska)

Publicerad 05-11-2017 kl. 12.25, uppdaterad 07-10-2019 kl. 15.22