Det förgångnas tjusning

Ilana Rimón

Rollspel, forna tiders arbetsmetoder och hembygdshistoria i ett och samma paket: Eleverna i årskurs åtta vid högstadiet i Petalax åkte till traktens hembygdsgård för att ta reda på hur man levde i trakten 1903. Samtidigt begrundade eleverna ett ämne som är aktuellt nu som då – utvandring och invandring.

Det förgångnas tjusning i Petalax
Det förgångnas tjusning i Petalax. © Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Lärdomar för nutiden ur historien

På klaffbordet står en rad tennmuggar. Namnlappar, hårband och randiga västar väntar på bänken i hembygdsgården Arstu i Petalax. Till gårdens inredning hör en gammal symaskin, en Amerikakoffert och en soppgryta. Ute på gårdstunet pysslar arrangörer iklädda hucklen, västar och andra ålderdomliga klädesplagg. Frivilliga från hela fyra olika lokala musei- och hembygdsföreningar har anlänt till gården. Här finns folk från Petalax, Malax, Bergö och Korsnäs.

Det förgångnas tjusning i Petalax
Det förgångnas tjusning i Petalax. © Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Snart svänger en buss in på hembygdsgårdens infart med ivriga 14-åringar från två skolklasser. En resa 113 år tillbaka i tiden – till 1903 – väntar ungdomarna. Barnkulturnätverket i Österbotten BARK har ordnat tidsresor riktade till barn och unga i regionen i cirka sex år. Koordinator för verksamheten är Annina Ylikoski. Evenemangen, som ordnas i samarbete med kommunerna, församlingarna samt olika föreningar och samarbetspartner, lockar hela 3 000 deltagare årligen.

Tidsresan är en metod där det lokala kulturarvet nyttiggörs för hela samhället. Idén är inte enbart att leva sig in i det förgångna, utan också att behandla aktuella eller framtida teman ur ett historiskt perspektiv. Den individuella upplevelsen, historiens flerstämmighet och dialogen mellan parterna spelar en nyckelroll.

I Petalax hittade Annina en naturlig samarbetspartner i traktens hembygdsförening. Tillsammans började de planera en tidsresa för åttondeklassare i den idylliska miljön på Arstu hembygdsgård. I början av 1900-talet reste hundratusentals österbottningar iväg över Atlanten; under 2000-talet har invandringen till Österbotten i stället varit omfattande. De grundläggande frågorna för tidsresan började ta form: varför åkte folk iväg? Skulle du åka?

Repslagning och svåra val

Det förgångnas tjusning i Petalax
Det förgångnas tjusning i Petalax © Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Det är inte första gången högstadieeleverna från Petalax fått åka på tidsresa. Arstu och början av 1900-talet är däremot nya bekantskaper för många av deltagarna. Efter presentationerna får ungdomarna sina roller och koncentrerar sig på att fixa till sitt yttre enligt modet under perioden i fråga. Vattenkamning och flätor ordnar sig i en handvändning med kamraternas hjälp och förändrar ungdomarnas utseende totalt.

En knäppning med fingrarna och man förflyttar sig till en annan tidsålder. De unga delas in i små grupper och får pröva på hundra år gammalt hantverk samt förbereda sig inför resan till Amerika – om de beslutar sig för att åka. Var och en får fatta sitt beslut under dagen: Kommer de att lyssna på folkskolläraren som försöker dämpa resfebern eller låta agenten från ångfartygsföretaget övertala dem att köpa en biljett?

I utkanten av gårdstunet plaskar ungdomarna entusiastiskt med tvättbrädor och klappträn. De som försöker kärna smör och använda trampsymaskin stöter på en större utmaning. Herrar klädda i vadmal lär ungdomarna att barka stockar, tillverka räfsor och slå rep, medan damer med huckle hjälper dem att sy in sedlar i förklädesfållen och ger goda råd när kofferten ska packas. Mellan sysslorna hinner ungdomarna äta köttsoppa och dricka kaffe med dopp.

En klocka klämtar när gruppen ska gå vidare till nästa syssla. Medan ungdomarna arbetar ställer de äldre frågor om de ungas planer och kommer med egna funderingar och åsikter. Vilket jobb tänker en fattig torparson hitta i Amerika? En ung flicka måste komma ihåg att vara på sin vakt! Det är viktigt att lära sig språket och skriva till mor. Kanske det ändå är bättre att stanna i Petalax – inte kan ju alla ge sig av från Finland!

Generationer möts

Det förgångnas tjusning i Petalax
Det förgångnas tjusning i Petalax. © Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Efter en tankeväckande dag är det dags att återvända till 2000-talet. En kort enkät bland deltagarna visar att Amerikas många möjligheter lockar de flesta, trots det besvärliga invandrarformuläret. Några har ändå beslutat att stanna i Petalax, främst av familjeskäl.

Till slut skickar lärarna iväg de avstressade och nöjda ungdomarna till bussen. Ämnet kommer att behandlas ytterligare under lektionerna i historia och samhällslära. Nästa dag anländer den andra hälften av klasserna och följande år står nya åttondeklassare i tur. Samma manuskript för tidsresan kan och bör användas flera gånger. Det största arbetet med planering och förberedelser är ju i alla fall gjort.

Annina och de frivilliga från hembygdsföreningarna stannar ännu kvar ett tag för att plocka undan rekvisita och diskutera dagens händelser. Alla känner sig energiska efter en solig dag tillsammans med ungdomarna, då de fått damma av sina gamla kunskaper och färdigheter. Damerna jämför tekniker och beundrar gamla föremål med vacker patina. Så här trevligt kan det vara att överföra kunskaper och färdigheter till följande generationer!

Ytterligare information:

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Metodhandboken Att resa över tid och rum (på finska)

Nurkantakana.fi (information på finska)

Publicerad 15-01-2018 kl. 14.57, uppdaterad 07-10-2019 kl. 15.20