Hissin rakentaminen vanhaan taloon
Artikkeli | Julkaistu: 18.11.2010

Pia Ilonen Viihtyisyyden ja asumisen laadun kannalta hissin lisääminen kerrotalon porrashuoneen peruskorjauksen yhteydessä on kannattavaa. Hissin rakentamiseen vaikuttavat vanhan talon rakenteelliset......

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Järkevää talonpitoa > Hissin rakentaminen vanhaan taloon
Kerrostalojen perusrakenteet ja talotekniikka 1880-luvulta nykypäivään
Artikkeli | Julkaistu: 18.11.2010

Pia Ilonen Kerrostalon kantava runko voi olla paikalla rakennettu, elementtirakenteinen tai näiden välimuoto. Viime vuosina elementtien käyttö rakenteissa on tullut yleisemmäksi paikalleen muuraamise......

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Viisaita korjausperiaatteita > Kerrostalojen perusrakenteet ja talotekniikka 1880-luvulta nykypäivään
Pientalojen rakenteet 1940-1970
Artikkeli | Julkaistu: 18.11.2010

Minna Lukander Jälleenrakentamiskauden vallitseva pientalotyyppi rintamamiestalo perustui omatoimirakentajille suunniteltuihin tyyppitalopiirustuksiin. 1950-luvulla asuntotuotannon painopiste siirtyi......

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Viisaita korjausperiaatteita > Pientalojen rakenteet 1940-1970
Porrashuoneet ja niiden arkkitehtoninen merkitys
Artikkeli | Julkaistu: 18.11.2010

Pia Ilonen Porrashuoneissa voi hyvin nähdä eri aikakaudet. Porrashuoneiden arkkitehtuuri perustuu rakennusajankohdan rakenteellisiin mahdollisuuksiin ja ajan vallinneisiin tyylisuuntauksiin. ...

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Viisaita korjausperiaatteita > Porrashuoneet ja niiden arkkitehtoninen merkitys
Hirsirakennuksien vauriot
Artikkeli | Julkaistu: 30.6.2006

Olli Cavén Hirsirakennukseen voi aiheuttaa vaurioita esimerkiksi hirsien luonnollisen painumisen estyminen, mikä synnyttää tiivistämistä vaativia ilmavuotoja. Myös kosteus, sienet ja laho vaurioittav......

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Järkevää talonpitoa > Hirsirakennuksien vauriot
Peltikatteet
Artikkeli | Julkaistu: 30.6.2006

Sami Kälkäjä Peltikatteet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: saumatut peltikatot ja profiilipeltikatot. Suomessa saumattuja peltikattoja eli rivipeltikatteita on käytetty 1700-luvulta lähtien ja ne so......

Ajankohtaista > Artikkelit > Rakennusperinnön hoito > Järkevää talonpitoa > Peltikatteet