Kaupunkiympäristöt

Kaupunkien piirteissä ja kerroksissa voi nähdä niiden historiallisen ja sosiaalisen kehityksen. Kaupunkien vanhimmat kerrokset löytyvät maan alta, mutta esimerkiksi Porvoossa tai Naantalissa jälkiä keskiajan kaupungista voi havaita kapeiden katujen ja tonttien epäsäännöllisissä muodoissa. Vanhimpaa kaupunkivaihetta edustavat usein kirkot, jotka rakennettiin kestämään aikaa.

Pojat pyöräilevät Vanhassa Raumassa.
Monessa kaupungissa historia ja nykypäivä elävät rinnatusten. © Kuva: Liisa Lohtander.

Monissa 1600-luvulla Ruotsin suurvalta-ajalla perustetuissa kaupungeissa, kuten Kokkolassa, säilyneet ruutukaava ja katuverkosto kertovat tuolloin yleistyneestä kaupunkisuunnittelusta. Julkisista rakennuksista ovat usein säilyneet kiviset raatihuoneet. Monen kaupungin vaaleiksi maalatut matalat puutalokorttelit vievät puolestaan ajatukset empiren aikakaudelle 1800-luvulle.

Helsingistä tuli Venäjän suuriruhtinaskunnan pääkaupunki 1800-luvun alussa, mikä käynnisti sen kasvun. Vuosisadan kuluessa Suomi teollistui ja maahan syntyi uusia teollisuuskaupunkeja. Liikenneväylien tarve uudisti kaupunkirakennetta: rautatiet ulotettiin keskustoihin ja tuotantolaitoksista satamiin. Uusia kaupunkeja syntyi myös liikenteen risteyskohtiin.

Nykyään Suomen noin sadassa kaupungissa asuu ja työskentelee suurin osa maan asukkaista. Tyypillinen kaupunki on 1900-luvun jälkipuolella perustettu pikkukaupunki, jonka rakennuskanta on nuorta. Yhtenäisiä toimintoja on keskitetty samoille alueille, kuten asumista keskustan ulkopuolisiin lähiöihin. Virkistystä kaupunkeihin tuovat puistot ja muut viheralueet.

Skeittareita Helsingin Merihaassa.
Helsingin Merihaan betonielementtitalot edustavat 1970-80 -luvun kaupunkisuunnittelua. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn aineistopankki.

Muuttoliike kaupunkeihin jatkuu yhä. Nykykaupungit laajenevat ja tiivistyvät, uutta rakennetaan ja vanhoja rakennuksia ja alueita otetaan uuteen käyttöön. Myös elävä kaupunkikulttuuri on osa kaupunkien muutosta tapahtumineen ja toimijoineen. Muutos on osa kaupunkeja nyt ja tulevaisuudessa. 

RSS

Artikkeleita aiheesta

Helsinki City - liike-elämän keskus 24.2.2015 10.14
Aura Kivilaakso
Helsingin city eli liikekeskusta alkoi muodostua 1900-luvun alussa Kluuviin ja ajan myötä liikekeskusta kasvoi ja levisi laajemmalle. Helsingin kaupunginmuseo on tutkinut keskustan vuosina 1945–1990 valmistuneita liikerakennuksia perusteellisessa inventoinnissa.
Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt 25.11.2014 14.40
Hilkka Högström
Liikuntaympäristöt ovat pitkään olleet oleellinen osa kaupunki- ja kaavasuunnittelua. Kansalaisten iloksi ja hyödyksi on rakennettu leikkialueita, yleisurheilukenttiä, uimahalleja ja ulkoilureittejä. Liikuntaympäristöjen arvoihin ja merkityksiin vaikuttavat kuitenkin monet tekijät.
Kulttuurin monitoimirakennukset ja 1980-luvun nousukausi - Esimerkkinä Mikkelin konserttitalo 15.11.2011 13.30
Aura Kivilaakso
Kulttuurin monitoimitalojen ahkera rakentaminen kuvastaa 1980-luvun nousukauden lisääntyvää vapaa-aikaa ja muuttuvia elämäntapoja. Arto Sipisen suunnittelema Mikkelin konsertti- ja kongressikeskus Mikaeli edustaa hyvin aikakautta monine tiloineen ja marmoriseinineen.
Lisää artikkeleita aiheesta
Julkaistu 14.12.2015 klo 15.25, päivitetty 18.9.2018 klo 13.36