Tietoa Kulttuuriymparistomme.fi -palvelusta

Kulttuuriymparistomme.fi on kaikille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa tietoa erilaisista kulttuuriympäristöistä ja niiden hoidosta ja ohjaa linkkien kautta lisätiedon lähteille muihin verkkopalveluihin.

Kulttuuriymparistomme.fi-palvelu pohjautuu vuodesta 2006 toiminnassa olleeseen Rakennusperinto.fi-palveluun. Rakennusperinto.fi-palvelun toiminta päättyi, kun Kulttuuriymparistomme.fi-palvelu huhtikuussa 2016 otettiin käyttöön. Palvelun sisältö on laajennettu kattamaan kulttuuriympäristön kaikki osa-alueet. Suuri osa Rakennusperinto.fi-palvelun artikkeleista siirrettiin Kulttuuriymparistomme.fi-palveluun. Kulttuuriymparistomme.fi-palvelun ilmeen on suunnitellut visuaalinen suunnittelija Niina Silvasti.

Tekninen toteutus

Palvelun teknisenä alustana toimii Fujitsun NetCommunity 9 -sisällöntuotantojärjestelmä. Palvelun teknisestä kehittämisestä vastaa ympäristöministeriö. 

Palvelun käyttäjistä ei kerätä rekisteriä

Palvelun käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään palautteen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen nimettömänä, mutta yhteystiedot tulee antaa, jos haluaa vastauksen palautteeseen.

Evästeiden käyttö ja käytön seuranta

Kulttuuriymparistomme.fi-palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Sivuston käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet. Kerättäviä tietoja ovat mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Sisältö

Palvelussa on neljä pääsisältöaluetta: Hoida ja suojele, Tutki ja tutustu, Opi ja innosta sekä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Pääsisältöalueisiin johdattavat tiiviit yleistekstit, joihin liittyy aihetta syventäviä artikkeleita sekä linkkejä muihin verkkopalveluihin. Uutisissa kerrotaan ajankohtaisista kulttuuriympäristöön liittyvistä hankkeista, tapahtumista, uusista verkkopalveluista, julkaisuista jne.

Kulttuuriympäristöön liittyvien tapahtumien järjestäjät voivat lähettää tapahtumakalenteriin tietoja tapahtumistaan verkkolomakkeella. Toimittaja muokkaa tapahtumailmoituksia tarvittaessa ennen julkaisua. Kulttuuriymparistomme.fi-palvelulla on myös Facebook- ja Instagram-tilit.

Palvelun toimitus ei vastaa linkitysten kautta avautuvan, muiden ylläpitämän tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta tai teknisestä yhteensopivuudesta. Kaupallisille sivustoille ei Kulttuuriymparistomme.fi-palvelusta linkitetä.

Hakuominaisuudet

Sivustolta voi hakea tietoa vapaasana- ja asiasanahaun sekä sivukartan avulla. Asiasanoja on annettu sekä sivuston sivuille että linkeille. Vapaasanahaku kohdistuu kaikkeen palvelun sisältöön mukaan lukien asiasanat sekä tekstidokumenttien ja PDF-tiedostojen sisällöt. Sivukartta muodostetaan dynaamisesta sivustosta ja siinä näkyvät kaikki palvelun yksittäiset sivut.

Sisällön tekijänoikeudet ja muu lainsäädäntö

Palvelun sisältöjen suhteen noudatetaan voimassa olevaa tekijänoikeuslainsäädäntöä. Sisällön tekijänoikeudet ovat sisältöä tuottaneilla henkilöillä, organisaatioilla sekä ympäristöministeriöllä ja Museovirastolla. Museovirasto tai ympäristöministeriö eivät vastaa sivuston aineiston sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista oikeudenloukkauksista miltään osin, paitsi niissä tapauksissa, joissa ne ovat itse tuottaneet aineiston sisällön.

Aineistoa palveluun tuottavat vastaavat tekijänoikeuksien ja muun lainsäädännön noudattamisesta tuottamansa aineiston suhteen. Aineistolla tarkoitetaan tässä kaikkea aineistoa, esimerkiksi artikkeleita ja valokuvia. Aineistoa palveluun tuottava vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin sekä oikeus luovuttaa materiaali sivustolle. Aineistoa tuottava vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle. Tekijänoikeudet Aineistoon jäävät sen tuottaneelle.

Aineistoa palveluun tuottava taho vastaa myös siitä, että muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, erityisesti yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan. Aineiston tuottaja vastaa myös siitä, että sillä on tarvittavat suostumukset esimerkiksi kaikilta kuvassa esiintyviltä henkilöiltä siten, että aineisto voidaan julkaista sivustolla. Lähettäessään uutisen tai artikkelin julkaistavaksi, tekijänoikeuden haltija myöntää Kulttuuriymparistomme.fi-palvelulle luvan artikkelin julkaisuun. Tarjottu ja tilattu aineisto hyväksytään julkaistavaksi sillä ehdolla, että aineisto voidaan korvauksetta julkaista Kulttuuriymparistomme.fi-palvelussa ja/tai palvelun Facebook-sivuilla. Käyttöoikeus myönnetään korvauksetta, ellei erikseen toisin sovita.

Toimituksella on tarvittaessa oikeus muokata aineistoa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Aineiston tuottaja vastaa Kulttuuriymparistomme.fi-palveluun toimittamastaan materiaalista ja siitä, ettei em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole sivuston käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä sivuston ylläpitäjille, muille käyttäjille tai kolmansille. Aineiston tuottaja sitoutuu korvaamaan sivuston ylläpitäjille tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Kulttuuriymparistomme.fi:n linkittäminen muihin verkkosivustoihin on sallittua ilman erillistä lupaa.

Aineistoa lainattaessa on aina mainittava sivun nimi, kirjoittajan nimi (mikäli mainittu), tietolähteen nimi (Kulttuuriymparistomme.fi), verkko-osoite ja päivämäärä. Viittaamisesta sähköisiin lähteisiin on julkaistu opas [Turun yliopisto].

Kuvien uudelleenkäyttö tai esittäminen on kielletty ilman kuvatekstissä mainitun omistajan kirjallista lupaa.

Julkaistu 8.3.2016 klo 8.27, päivitetty 26.4.2019 klo 14.14