Hyppää sisältöön

Sitoumuksella kulttuuriympäristö kunniaan

Uutinen 2.9.2016 klo 14.51
 
 
 
 
 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolle on tehty jo yhdeksän kulttuuriympäristöön liittyvää sitoumusta. Ensimmäisten kulttuuriympäristösitoumuksen tehneiden joukossa on neljä kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä.

Katso kaikki kulttuuriympäristösitoumukset sitoumus2050.fi-sivustolla.

Keke sitoumus 260px”Hienoa, että yhdistykset ovat lähteneet tekemään omia sitoumuksiaan. Järjestöillä on tärkeä rooli kulttuuriympäristön hoitajina, erilaisten tapahtumien järjestäjinä ja kulttuuriympäristötiedon kerääjinä. Ne pitävät myös yllä yhteisöllisyyttä ja myönteistä kotiseutuhenkeä. Sitoumuksen tekeminen voi olla hyvä keino saada näkyvyyttä tuolle upealle työlle.” sanoo Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön -tilaisuudessa 12.10. kannustetaan yhä uusia yhteisöjä tekemään sitoumuksia.

Yhdistykset ovat sitoutuneet hoitamaan ympäristöään eri tavoin. Itäisellä Suomenlahdella Kuorsalon saaressa toimivan Kuorsalo-Seuran tavoitteena on järjestää niitto- ja siivoustalkoita. Karjalohjan Kotiseutuyhdistys taas lupaa vahvistaa asukkaiden kotiseututietämystä kokoamalla aineiston paikallisesta kulttuuriympäristöstä.ja osallistumaan alueen maankäytön suunnitteluun lausuntoja antamalla. Tammisaloseura puolestaan parantaa kaupunginosan viihtyisyyttä lukuisilla toimilla kukkasipuleiden istutuksesta kotikaupunkipolkujen tuottamiseen.

sjokullantorppa
Helsinkiläinen Vuosaari-Seura on sitoutunut muun muassa toteuttamaan erilaisia tilaisuuksia. Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä 9.-11.9.2016 yhdistys järjestää tapahtumakokonaisuuden Sjökullan torpalla. © Kuva: Vuosaari-Seura

Jokainen on kutsuttu tekemään kulttuuriympäristösitoumus

 
 

”Tehdyt sitoumukset ovat ja ne voivatkin olla hyvin erilaisia. Haluamme kannustaa ihmisiä toimimaan heille itselleen sopivalla tavalla tärkeän kulttuuriympäristön puolesta. Toivotamme kaikki tervetulleeksi tekemään omia kulttuuriympäristösitoumuksia. Sitoumuksen suunnittelun myötä voi saada myös uusia ideoita omaan toimintaan.” jatkaa ympäristöneuvos Tuija Mikkonen ympäristöministeriöstä.

Kulttuuriympäristösitoumus kumpuaa Suomen ensimmäisestä kulttuuriympäristöstrategia (2014) ja sitä täydentävästä toimeenpanosuunnitelmasta (2015). Vuoteen 2020 ulottuvan strategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.

Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön

Ympäristöministeriö, Suomen Kotiseutuliitto ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka järjestävät 12.10.2016 tilaisuuden, jossa kannustetaan yhä uusia yhteisöjä tekemään sitoumuksia. Tilaisuudessa kuullaan innostavia esimerkkejä ja osallistujat saavat apua sitoumusten ideoinnissa ja suunnittelussa, sitoumusten verkkoalustan käyttämisessä ja kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien suunnittelussa. Katso ohjelma ja ilmoittaudu täällä.

porkkanoita
Ke 12.10. ympäristöministeriössä on tarjolla Porkkanoita kultttuuriympäristötyöhön. Tervetuloa! © Kuva: Creative Commons

Lisätietoja:

Lisätietoja kulttuuriympäristösitoumuksesta:

erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Lisätietoja Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön -tilaisuudesta:

Hanna Söderström, ympäristöministeriö, hanna.soderstrom@ym.fi