Suojelulainsäädäntö

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu perustuslain mukaan kaikille. Julkisen vallan tehtävänä on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Laiduntavia lampaita raj YHA KP 556
Laiduntavia lampaita. © Kuva: Anja Holmsten, YHAn kuvapankki.

Kulttuuriympäristön suojelua koskevat useat säädökset, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta, muinaismuistolaki sekä luonnonsuojelulaki. Myös kirkkolaki ja laki ortodoksisesta kirkosta vaikuttavat kulttuuriympäristön säilymiseen.

Lue lisää suojelulainsäädännöstä Muualla verkossa -laatikosta löytyvästä linkistä!

RSS

Artikkeleita aiheesta

Muinaisjäännösten arvo yhteisenä kulttuuriperintönämme 11.2.2014 11.24
Johanna Enqvist
Muinaisjäännösten arvon tai merkittävyyden arviointi on arkeologisen kulttuuriperinnön hallinnoinnin ja suojelun keskeisimpiä kysymyksiä. Käytännön suojelutyössä muinaisjäännösten arvottamista joudutaan tekemään jatkuvasti. Mikä onkaan arvokasta?
Julkaistu 27.11.2015 klo 11.34, päivitetty 5.7.2017 klo 14.26