Kulttuuriympäristön suojelu

Kulttuuriympäristön suojelu varmistaa sen säilymisen jälkipolville. Suojeluun vaikuttavat lainsäädäntö, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyö sekä kansalaisten oma toiminta. Kulttuuriympäristön hyvä hoito edistää kohteiden säilymistä ja tukee myös kestävän kehityksen tavoitteita sekä vähentää ilmastokuormaa.

Lapsi ja aikuinen viljalypalstalla.
Suojelulla varmistetaan kulttuuriympäristön säilyminen myös tulavaisuudessa. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.
Julkaistu 4.12.2015 klo 13.26, päivitetty 3.3.2016 klo 13.02