Kulttuuriympäristö ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa ohjattua muutosta, jonka tavoitteena on turvata hyvät edellytykset elämälle nyt ja tulevaisuudessa. Kulttuuriympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Kulttuuriympäristöä vastuullisesti kehittämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta, vahvistaa paikallista, alueellista ja kansallista identiteettiä, lisätä asukkaiden viihtyvyyttä ja alueiden vetovoimaa sekä tarjota mahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

Helsingin Suvilahdessa uusi ja vanha kohtaavat.
Helsingin Suvilahdessa uusi ja vanha kohtaavat. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.

Reagoimalla ajoissa yhteiskunnan rakennemuutoksiin ja niiden vaikutuksiin voimme vaikuttaa siihen, että kulttuuriympäristön ominaispiirteet säilyvät ja muutokset tapahtuvat hallitusti. Kulttuuriympäristömme arvojen tunnistaminen ja kulttuuriympäristöistä huolehtiminen ovat osa kestävää kehitystä.

Kulttuuriympäristöstrategian (2014-2020) yhtenä päätavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen.

RSS

Artikkeleita aiheesta

Elämää tyhjiin tiloihin? 2.12.2013 12.52
Hella Hernberg
Nyt ja tulevaisuudessa kaksi tekijää määrittelee entistä vahvemmin rakennettua ympäristöä ja sen käyttöä: resurssien niukkuus ja ympäristöjen muutos. Rakennuksilta vaaditaan tulevaisuudessa kykyä sopeutua ympäröiviin muutoksiin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.
Omalla pihalla - omavaraisviljelyä, tyyppimalleja ja ekoajattelua 5.6.2009 12.48
Raija Seppänen
Pihapiiri on olennainen osa suomalaisten elinympäristöä ja oma piha merkitsee monille yhteyttä luontoon. Varhaisissa puutarhoissa keskiajan luostareissa viljeltiin hyötykasveja ja myöhemmin puutarhat yleistyivät kartanoista ja pappiloista alkaen.
Julkaistu 26.11.2015 klo 13.26, päivitetty 8.2.2016 klo 13.54